CMLM[B] – Być rewolucjonistą to walczyć o budowę Partii

” W ostatecznym rachunku ustrój kapitalistyczny zostanie zastąpiony ustrojem socjalistycznym, jest to obiektywne prawo niezależne od woli ludzkiej. Wbrew wszelkim wysiłkom reakcjonistów, by zatrzymad bieg koła historii, rewolucja nastąpi wcześniej czy później i nieuchronnie osiągnie zwycięstwo ” (Mao Tse-Tung)

Być rewolucjonistą,to jest wiedzieć odróżnić nowego od starego, to umieć się kwestionować, to wiedzieć jak być, w pewnym sensie, we właściwym czasie, we właściwym miejscu.

Ale oczywiście w społeczeństwie belgijskim w 2019 roku bycie we właściwym czasie we właściwym miejscu jest trudnym wyzwaniem.


Ale wszystko zmienia się nieuchronnie. Spokój strzępi się coraz szybciej; dziś wszyscy doskonale wiedzą, że rzeczy nie pozostaną takie, jakie są. Dominującym dziś indywidualizmem jest trauma, która jutro ustąpi miejsca wściekliźnie.


Co więcej, jest to reguła: stajemy się świadomi, a następnie działamy zgodnie z tym.

Ale w tym procesie trzeba wiedzieć, jak pozostać autentycznym, nigdy nie ustępować goryczy, krótko mówiąc, nigdy nie można dojść do sytuacji, w której wyobrażamy sobie rzeczy takimi, jakimi są ostatecznie, ale nie czując niczego.

Istnieje niebezpieczeństwo: kapitalizm bije tak brutalnie, że wywołuje fałszywy bunt, że wywołuje wstręt, śledzionę, dyskomfort, brutalność, wycofanie się w siebie.

Nie to [potrzebujemy]! Są wielkie wstrząsy, które nieuchronnie nadejdą! Tak więc potrzeba „wspinania się z ziemi do nieba”, potrzeba Partii jest coraz pilniejsza!
Dzisiaj jest oczywiście wielu, którzy twierdzą, że są Partią – jak PTB [Partia Pracujących Belgii], aby mówić tylko o nich. Ale to są próżne pretensje. Tylko podejście naukowe pozwala na właściwe zrozumienie – i zwycięstwo.


Dlatego wybrano termin Centrum Marksistowsko-Leninowsko-Maoistyczne [Belgii]. Został wybrany, ponieważ jutro zaczyna się dzisiaj, ponieważ nasza tożsamość nie pochodzi z przeszłości, ale z przyszłości.Komuniści są z jutrzejszego świata, z komunizmu który wzniesie się na gruzach kapitalizmu i podstaw socjalizmu.


I jako krok naprzód w tym procesie, w tym długim marszu charakterystycznym dla cech imperialistycznej Belgii i jej dekadenckiego społeczeństwa rozpadającego się równolegle z ogólnym kryzysem kapitalizmu, potwierdzamy konieczność budowy Partii.Oczywiście droga jest jeszcze długa. Ale potwierdzenie tej konieczności jest krokiem w kierunku konferencji, w stronę Kongresów świadków walki rewolucyjnej, w walce o rewolucję socjalistyczną.


Tak, rewolucja, to słowo coraz bardziej wygnane od skrajnej lewicy, podczas gdy powinno rezonować każdego dnia więcej. Potwierdzenie konieczności Partii jest owocem pracy wczorajszej i jutra … Niech to będzie naszą tożsamośćą dzisiaj!

Każdy dzień przybliża nas do zwycięstwa!


“Tylko ideologia i reżim społeczny komunizmu rozprzestrzeniały się po świecie z porywczością lawiny i siłą błyskawicy; sprawią, że ich wspaniały wiosenny rozkwit rozkwitnie” (Mao Tse-Tung)

30 maja 2019

Centrum Marksitowsko-Leninowkso-Maoistyczne [Belgii]