Strona Główna

Oberek to strona poświęcona analizie i historii Polski oraz polskiego społeczeństwa, jej funkcją jest udostępnienie materiałów historii ruchu robotniczego i materiałów wspomagających analizę Polski XXI wieku. 

Jej nazwa –Oberek– pochodzi od polskiego ludowego tańca, aby odzwierciedlić postępowe tradycje mas ludowych i sprzeczność między miastem a wsią.

Z racji trudnej dostępności lub zupełnego braku owych materiałów w sieci, redakcja Oberka wychodzi z inicjatywą proponując czytelnikom teksty w języku polskim.

Celem udostępnienia takich tekstów jest oczywiście pomoc w odrodzeniu polskiego ruchu robotniczego poprzez prawidłowe zrozumienie Polski i polskiego ludu; tak jak mawiał Lenin: “Bez rewolucyjnej teorii, nie ma mowy o ruchu rewolucyjnym.

Biblioteka zamieszczać będzie nowe teksty każdego dnia; zarówno tłumaczenia proletariatu całego świata, jak i dokumenty historyczne, foldery o Polsce czy deklaracje redakcji dotyczące bieżących wydarzeń.

Trwający generalny kryzys kapitalistycznego środku produkcji oraz toczona obecnie wojna dwóch supermocarstw (USA-NATO i Rosja) w Ukrainie i jednostronność lewicy polskiej zadecydowały o konieczności stworzenia portalu Oberek.org. 

Sprzeciwiamy się podżegaczom wojennym i planom III wojny światowej!

Stoimy po stronie proletariackiego internacjonalizmu i pokoju między ludami – po stronie mas pracujących.

Precz z wojną imperialistyczną!

Niech żyją masy ludowe!

Niech żyje Oberek!


Ostatnie artykuły

BIERUT – ORĘDZIE PREZYDENTA KRN NA DZIEŃ WYZWOLENIA WARSZAWY

Głos ludu  19 stycznia 1945r. ORĘDZIE PREZYDENTA KRN NA DZIEŃ WYZWOLENIA WARSZAWY Warszawo! Serce Narodu i Stolico Państwa!  Cała Polska żyje dziś radością Twego wyzwolenia! Krwią najlepszych twych synów nasiąkły Twe place i podziemia. W ruinach legły Twe najpiękniejsze, przez wszystkich nas uwielbiane gmachy, pomniki i ulice.  Sprawiły tak nienawiść wroga i głupota wsteczników.  Dziś …

Mao Tse-Tung – SYTUACJA PO ROZGROMIENIIU DRUGIEJ KAMPANII ANTYKOMUNISTYCZNEJ

SYTUACJA PO ROZGROMIENIIU DRUGIEJ KAMPANII ANTYKOMUNISTYCZNEJ* (18 marca 1941 roku) *Dyrektywa Komitetu Centralnego Komunistycznej Partii Chin dla organizacji partyjnych, napisana przez towarzysza Mao Tse-tunga. [1] Patrz pracę “O jedenastym plenum CKW Kuomintangu i drugiej sesji Narodowej Rady Politycznej trzeciej kadencji” w 4 tomie niniejszego wydania.  [2] Mowa o wydanym w imieniu Komitetu Wojskowego rządu narodowego …

K Liebknecht – Dyktatura

(Pierwsze dni kwietnia lub połowa kwietnia 1918 r.) Dyktatura proletariatu w technicznym znaczeniu tego słowa jest faktem tylko wtedy, gdy proletariat, świadomy swoich specyficznych i klasowych interesów, nosiciel rewolucji społecznej, obejmuje władzę dyktatorską i sprawuje ją w jej imieniu. Ale to zupełnie inna sprawa, gdy przejmuje władzę polityczną z innych powodów (na przykład w celu …