Ostatnie artykuły

Lenin – ODEZWA DO MIĘDZYNARODOWEGO PROLETARIATU

ODEZWA DO MIĘDZYNARODOWEGO PROLETARIATU W Rosji w kilku guberniach panuje głód, który jest chyba niewiele mniejszy od klęski 1891 roku. Jest to ciężka spuścizna zacofania Rosji oraz siedmioletniej wojny, najpierw imperialistycznej, potem domowej, którą narzucili robotnikom i chłopom obszarnicy i kapitaliści wszystkich krajów. Potrzebna jest pomoc. Radziecka Republika robotników i chłopów oczekuje tej pomocy od …

Mao Tse-Tung – Instrukcja o sztuce

Instrukcja o sztuce, Grudzień 1952 Jeśli proletariat nie zawładnie sztukami takimi jak muzyka, szachy, kaligrafia i malarstwo, z pewnością zrobi to burżuazja. źródło: Wiatr i Grzmot w sztukach pięknych, (sierpień 1967), Wydawnictwo Czerwonej Gwardii.