Ostatnie artykuły

Mao Tse-Tung – Dyrektywa w sprawie filmu Qing Gong Mishi

Dyrektywa w sprawie filmu Qing Gong Mishi Marzec 1950 Film Qing Gong Mishi [1] jest filmem zdradliwym i powinniśmy go krytykować… Niektórzy mówią, że jest patriotyczny: ja uważam, że jest zdradliwy, najzupełniej zdradliwy. Źródło: Wenyi Hongqi (Czerwona flaga w literaturze i sztuce) 30 maja 1967, publikacja Czerwonej Gwardii. [1]: Film Qing Gong Mishi (Historia sądu …