Lenin – ODEZWA DO MIĘDZYNARODOWEGO PROLETARIATU

ODEZWA DO MIĘDZYNARODOWEGO PROLETARIATU

W Rosji w kilku guberniach panuje głód, który jest chyba niewiele mniejszy od klęski 1891 roku.

Jest to ciężka spuścizna zacofania Rosji oraz siedmioletniej wojny, najpierw imperialistycznej, potem domowej, którą narzucili robotnikom i chłopom obszarnicy i kapitaliści wszystkich krajów.

Potrzebna jest pomoc. Radziecka Republika robotników i chłopów oczekuje tej pomocy od mas pracujących, od robotników przemysłowych i drobnych rolników.

Robotnicy przemysłowi i drobni rolnicy sami uciskani są wszędzie przez kapitalizm i imperializm, ale jesteśmy przekonani, że mimo swego własnego ciężkiego połozenia, wywołanego bezrobociem i wzrostem drożyzny, odpowiedzą na nasz apel.

Ci, którzy przez całe życie doświadczali na sobie ucisku kapitału, zrozumieją sytuację robotników i chłopów Rosji – zrozumieją lub odczują instynktem człowieka pracującego i wyzyskiwanego konieczność udzielenia pomocy Republice Radzieckiej, której pierwszej wypadło podjać się szlachetnego, lecz ciężkiego zadania obalenia kapitalizmu.   

Za to mszczą się na Republice Radzieckiej kapitaliści wszystkich krajów. Za to przygotowują, przeciwko niej nowe plany najazdu, interwencji, kontrrewolucyjnych spisków.

Jesteśmy przekonani, że z tym większą energią, z tym większą, ofiarnością przyjdą nam z pomocą robotnicy oraz drobni, żyjący z własnej pracy, rolnicy wszystkich krajów.

N. Lenin

2. VIII. 1921 r.

”Prawda” nr 172, 6 sterpnia 1921 r.

Drukuje się według tekstu gazety ”Prawda” porównanego z rękopisem