Mao Tse-Tung – Dyrektywa w sprawie filmu Qing Gong Mishi

Dyrektywa w sprawie filmu Qing Gong Mishi

Marzec 1950

Film Qing Gong Mishi [1] jest filmem zdradliwym i powinniśmy go krytykować…

Niektórzy mówią, że jest patriotyczny: ja uważam, że jest zdradliwy, najzupełniej zdradliwy.

Źródło: Wenyi Hongqi (Czerwona flaga w literaturze i sztuce) 30 maja 1967, publikacja Czerwonej Gwardii.

[1]: Film Qing Gong Mishi (Historia sądu w Ching) był filmem reakcyjnym, który oczerniał patriotyczny ruch Yihetuan z 1900 roku i głosił kapitulację przed imperializmem. Ten film zdrady narodowej Liu Shaoqi wychwalał jako film „patriotyczny”.