Dzierzyński – ZARZĄDZANIE NR 1348 KOMITETU WOJSKOWO-REWOLUCYJNEGO DLA MORSKIEGO KOMITETU WOJSKOWO-REWOLUCYJNEGO

ZARZĄDZANIE NR 1348 KOMITETU WOJSKOWO-REWOLUCYJNEGO DLA MORSKIEGO KOMITETU WOJSKOWO-REWOLUCYJNEGO [1]

28 października 1917r.

Komitet Wojskowo-Rewolucyjny poleca Morskiemu Komitetowi Rewolucyjnemu: członków byłego Dowództwa Floty, którzy nie chcą pomagać w pracy nad umocnieniem i obroną Rosyjskiej Rewolucji, wysłać natychmiast do Kronsztadtu, gdzie pozostaną do chwili wyjaśnienia politycznej sytuacji w kraju. 

Przewodniczący 

Dzierzyński 

,, Dokumienty Wielikoj proletarskoj riewolucii” t1, str74

[1] w październiku 1917r. Feliks Dzierzyński został przez Piotrogradzką Radę Delegatów i Żołnierskich wybrany do Komitetu Wojskowo-Rewolucyjnego. 

Morski Komitet Wojskowo-Rewolucyjny powstał 8.XI (26.X); w skład jego weszli marynarze-delegaci na II Ogólnorosyjski Zjazd Rad. Komitet objął czasowo zarząd marynarki. Red.