Mao Tse-Tung – Instrukcja o sztuce

Instrukcja o sztuce,

Grudzień 1952

Jeśli proletariat nie zawładnie sztukami takimi jak muzyka, szachy, kaligrafia i malarstwo, z pewnością zrobi to burżuazja.

źródło: Wiatr i Grzmot w sztukach pięknych, (sierpień 1967), Wydawnictwo Czerwonej Gwardii.