Strona Główna

[o nas]


Na temat ,,Polskiego ruchu antywojennego’’ [in English] [en langue française]

O nas

Oberek to strona poświęcona analizie i historii Polski oraz polskiego społeczeństwa, jej funkcją jest udostępnienie materiałów historii ruchu robotniczego i materiałów wspomagających analizę Polski XXI wieku. 

Jej nazwa –Oberek– pochodzi od polskiego ludowego tańca, aby odzwierciedlić postępowe tradycje mas ludowych i sprzeczność między miastem a wsią.

Z racji trudnej dostępności lub zupełnego braku owych materiałów w sieci, redakcja Oberka wychodzi z inicjatywą proponując czytelnikom teksty w języku polskim.

Celem udostępnienia takich tekstów jest oczywiście pomoc w odrodzeniu polskiego ruchu robotniczego poprzez prawidłowe zrozumienie Polski i polskiego ludu; tak jak mawiał Lenin: “Bez rewolucyjnej teorii, nie ma mowy o ruchu rewolucyjnym.

Biblioteka zamieszczać będzie nowe teksty każdego dnia; zarówno tłumaczenia proletariatu całego świata, jak i dokumenty historyczne, foldery o Polsce czy deklaracje redakcji dotyczące bieżących wydarzeń.

Trwający generalny kryzys kapitalistycznego środku produkcji oraz toczona obecnie wojna dwóch supermocarstw (USA-NATO i Rosja) w Ukrainie i jednostronność lewicy polskiej zadecydowały o konieczności stworzenia portalu Oberek.org. 

Sprzeciwiamy się podżegaczom wojennym i planom III wojny światowej!

Stoimy po stronie proletariackiego internacjonalizmu i pokoju między ludami – po stronie mas pracujących.

Precz z wojną imperialistyczną!

Niech żyją masy ludowe!

Niech żyje Oberek!

Ostatnie artykuły

Stalin – O DYSKUSJI

O DYSKUSJI Rozmowa z korespondentem Rosta  9 stycznia 1924 r. Ostatecznego podsumowania wyników dyskusji, która rozwinęła się szeroko w RKP(b) i jej prasie, dokona dopiero oczekująca nas za tydzień Wszechzwiązkowa Konferencja Partyjna. Już teraz, na podstawie tych rezolucji organizacji partyjnych, które do dziś nadeszły z terenu, jest rzeczą niewątpliwą, że stanowisko Komitetu Centralnego popiera ponad …

Stalin – DO PIERWSZEJ ARMII KONNEJ

DO PIERWSZEJ ARMII KONNEJ Cześć okrytej chwałą Armii Konnej, napawającej grozą białogwardyjskie legiony Krasnowa i Denikina, Wrangla i Piłsudskiego!  Cześć wodzom Armii Konnej, towarzyszowi Budionnemu, czerwonemu generałowi z chłopów, i towarzyszowi Woroszyłowowi, czerwonemu generałowi z robotników!  Konnoarmiści! Wasze czerwone sztandary okryte są niewiędnącą chwałą głośnych zwycięstw na frontach czteroletniej wojny domowej. W dniu święta piątej …

Stalin – ZAPIS W KSIĘDZE HONOROWEJ ZAKŁADÓW „DYNAMO”

ZAPIS W KSIĘDZE HONOROWEJ ZAKŁADÓW „DYNAMO” życzę robotnikom „Dynamo”, jak również robotnikom całej Rosji, żeby przemysł nasz poszedł w górę, żeby liczba proletariuszy w Rosji w najblizszym czasie podniosła się do 20-30 milionów, żeby gospodarka kolektywna na wsi doszła do rozkwitu i podporządkowała swym wpływom gospodarke prywatną, żeby wielki przemysł i gospodarka kolektywna na wsi …