Strona Główna

[o nas]


Na temat ,,Polskiego ruchu antywojennego’’ [in English] [en langue française]

O nas

Oberek to strona poświęcona analizie i historii Polski oraz polskiego społeczeństwa, jej funkcją jest udostępnienie materiałów historii ruchu robotniczego i materiałów wspomagających analizę Polski XXI wieku. 

Jej nazwa –Oberek– pochodzi od polskiego ludowego tańca, aby odzwierciedlić postępowe tradycje mas ludowych i sprzeczność między miastem a wsią.

Z racji trudnej dostępności lub zupełnego braku owych materiałów w sieci, redakcja Oberka wychodzi z inicjatywą proponując czytelnikom teksty w języku polskim.

Celem udostępnienia takich tekstów jest oczywiście pomoc w odrodzeniu polskiego ruchu robotniczego poprzez prawidłowe zrozumienie Polski i polskiego ludu; tak jak mawiał Lenin: “Bez rewolucyjnej teorii, nie ma mowy o ruchu rewolucyjnym.

Biblioteka zamieszczać będzie nowe teksty każdego dnia; zarówno tłumaczenia proletariatu całego świata, jak i dokumenty historyczne, foldery o Polsce czy deklaracje redakcji dotyczące bieżących wydarzeń.

Trwający generalny kryzys kapitalistycznego środku produkcji oraz toczona obecnie wojna dwóch supermocarstw (USA-NATO i Rosja) w Ukrainie i jednostronność lewicy polskiej zadecydowały o konieczności stworzenia portalu Oberek.org. 

Sprzeciwiamy się podżegaczom wojennym i planom III wojny światowej!

Stoimy po stronie proletariackiego internacjonalizmu i pokoju między ludami – po stronie mas pracujących.

Precz z wojną imperialistyczną!

Niech żyją masy ludowe!

Niech żyje Oberek!

Ostatnie artykuły

K Marks – Manteuffel a władza centralna

Manteuffel a władza centralna [.Neue Rheinische Zeitung” nr 153 z 26 Listopada 1848 r.] * Kolonia, 24 listopada. Minister Manteuffel oswiadczył wczoraj przebywającym w Berlinie komisarzom Rzeszy*, że rząd pruski nie podporządkuje sie uchwale frankfurckiego Zgromadzenia w kwestii utworzenia rządu cieszącego sie zaufaniem kraju, idzie bowiem o sprawę wewnetrzną. Manteuffel zgadza się zatem z nami co …

Stalin – O DYSKUSJI

O DYSKUSJI Rozmowa z korespondentem Rosta  9 stycznia 1924 r. Ostatecznego podsumowania wyników dyskusji, która rozwinęła się szeroko w RKP(b) i jej prasie, dokona dopiero oczekująca nas za tydzień Wszechzwiązkowa Konferencja Partyjna. Już teraz, na podstawie tych rezolucji organizacji partyjnych, które do dziś nadeszły z terenu, jest rzeczą niewątpliwą, że stanowisko Komitetu Centralnego popiera ponad …

Stalin – DO PIERWSZEJ ARMII KONNEJ

DO PIERWSZEJ ARMII KONNEJ Cześć okrytej chwałą Armii Konnej, napawającej grozą białogwardyjskie legiony Krasnowa i Denikina, Wrangla i Piłsudskiego!  Cześć wodzom Armii Konnej, towarzyszowi Budionnemu, czerwonemu generałowi z chłopów, i towarzyszowi Woroszyłowowi, czerwonemu generałowi z robotników!  Konnoarmiści! Wasze czerwone sztandary okryte są niewiędnącą chwałą głośnych zwycięstw na frontach czteroletniej wojny domowej. W dniu święta piątej …