Strona Główna

[o nas]


Na temat ,,Polskiego ruchu antywojennego’’ [in English] [en langue française]

O nas

Oberek to strona poświęcona analizie i historii Polski oraz polskiego społeczeństwa, jej funkcją jest udostępnienie materiałów historii ruchu robotniczego i materiałów wspomagających analizę Polski XXI wieku. 

Jej nazwa –Oberek– pochodzi od polskiego ludowego tańca, aby odzwierciedlić postępowe tradycje mas ludowych i sprzeczność między miastem a wsią.

Z racji trudnej dostępności lub zupełnego braku owych materiałów w sieci, redakcja Oberka wychodzi z inicjatywą proponując czytelnikom teksty w języku polskim.

Celem udostępnienia takich tekstów jest oczywiście pomoc w odrodzeniu polskiego ruchu robotniczego poprzez prawidłowe zrozumienie Polski i polskiego ludu; tak jak mawiał Lenin: “Bez rewolucyjnej teorii, nie ma mowy o ruchu rewolucyjnym.

Biblioteka zamieszczać będzie nowe teksty każdego dnia; zarówno tłumaczenia proletariatu całego świata, jak i dokumenty historyczne, foldery o Polsce czy deklaracje redakcji dotyczące bieżących wydarzeń.

Trwający generalny kryzys kapitalistycznego środku produkcji oraz toczona obecnie wojna dwóch supermocarstw (USA-NATO i Rosja) w Ukrainie i jednostronność lewicy polskiej zadecydowały o konieczności stworzenia portalu Oberek.org. 

Sprzeciwiamy się podżegaczom wojennym i planom III wojny światowej!

Stoimy po stronie proletariackiego internacjonalizmu i pokoju między ludami – po stronie mas pracujących.

Precz z wojną imperialistyczną!

Niech żyją masy ludowe!

Niech żyje Oberek!

Ostatnie artykuły

Bierut – depesza do KOMSOMOŁU

Depesza Sekretarza Generalnego KC PPR tow. Bolesława Bieruta do KOMSOMOŁU Z okazji 30 lecia Waszej organizacji, skupiającej miliony bohaterskiej młodzieży Związku Radzieckiego, przesyłam Wam w imieniu Polskiej Partii Robotniczej i swoim własnym serdeczne pozdrowienia i życzenia dalszej twórczej pracy dla dobra Waszej potężnej socjalistynej Ojczyzny. Młodzież radziecka wychowana w duchu marksizmu-leninizmu złożyła świadectwo wielkiego patriotyzmu, niezwykłego …

Bierut – z okazji 35-lecia Lubelskiej Spółdzielni Spożywców

Pismo Bieruta z okazji 35-lecia Lubelskiej Spółdzielni Spożywców W związku z uroczystością 35-lecia Lubelskiej Spółdzielni Spożywców przy powstawaniu której miałem również okazję uczestniczyć — pragnę przekazać starym jej organizatorom i dzisiejszym jej członkom gorące wy­razy uznania i najserdeczniejsze poz­drowienia. Ludność pracująca Lublina, czyniąc przegląd 35-letniego okresu rozwoju swej spółdzielni — znajdzie w nim nie wątpliwie wiele momentów, odzwierciedlających przebieg dość znacznego odcinka własnych jej dziejów – dziejów klasy robotniczej, walczącej …

Stalin – depesza do towarzysza Bolesława Bieruta

Depesza towarzysza Józefa Stalina do towarzysza Bolesława Bieruta Do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej  Towarzysza Bolesława Bieruta  Warszawa W dniu Waszego sześćdziesięciolecia pozwólcie pozdrowić Was, Towarzyszu Prezydencie, jako wielkiego budowniczego i kierownika nowej, zjednoczonej, niepodległej ludowo-demokratycznej Polski.  Przesyłam Wam serdeczne życzenia zdrowia i sukcesów w Waszej działalności dla dobra bratniego narodu polskiego i dalszego umocnienia przyjaźni między …