Strona Główna

Oberek to strona poświęcona analizie i historii Polski oraz polskiego społeczeństwa, jej funkcją jest udostępnienie materiałów historii ruchu robotniczego i materiałów wspomagających analizę Polski XXI wieku. 

Jej nazwa –Oberek– pochodzi od polskiego ludowego tańca, aby odzwierciedlić postępowe tradycje mas ludowych i sprzeczność między miastem a wsią.

Z racji trudnej dostępności lub zupełnego braku owych materiałów w sieci, redakcja Oberka wychodzi z inicjatywą proponując czytelnikom teksty w języku polskim.

Celem udostępnienia takich tekstów jest oczywiście pomoc w odrodzeniu polskiego ruchu robotniczego poprzez prawidłowe zrozumienie Polski i polskiego ludu; tak jak mawiał Lenin: “Bez rewolucyjnej teorii, nie ma mowy o ruchu rewolucyjnym.

Biblioteka zamieszczać będzie nowe teksty każdego dnia; zarówno tłumaczenia proletariatu całego świata, jak i dokumenty historyczne, foldery o Polsce czy deklaracje redakcji dotyczące bieżących wydarzeń.

Trwający generalny kryzys kapitalistycznego środku produkcji oraz toczona obecnie wojna dwóch supermocarstw (USA-NATO i Rosja) w Ukrainie i jednostronność lewicy polskiej zadecydowały o konieczności stworzenia portalu Oberek.org. 

Sprzeciwiamy się podżegaczom wojennym i planom III wojny światowej!

Stoimy po stronie proletariackiego internacjonalizmu i pokoju między ludami – po stronie mas pracujących.

Precz z wojną imperialistyczną!

Niech żyją masy ludowe!

Niech żyje Oberek!


Ostatnie artykuły

Gwardia Ludowa – Z FRONTU POLSKIEGO (1942)

GWARDZISTA ORGAN GWARDII LUDOWEJnr 3 – 1 lipca 1942 r. – rok I Z FRONTU POLSKIEGO KOMUNIKAT SZTABU GŁÓWNEGO GWARDII LUDOWEJ Spalono most na Liwcu. Spalono most pod Mińskiem Mazowieckim. Pod Rejowcem wysadzono w powietrze pociąg z materiałami wojennymi. Przerwa w ruchu trwała 10 godzin. W okolicach Piotrkowa miały miejsce wystąpienia kilku grup partyzanckich. Między …

Lenin – Rezolucja w sprawie polityki międzynarodowej

Rezolucja w sprawie polityki międzynarodowej uchwalona na VII Ogólnorosyjskim Zjeździe Rad Delegatów Robotniczych, Żołnierskich i Chłopskich5 grudnia 1919 r. Rosyjska Federacyjna Socjalistyczna Republika Radziecka pragnie żyć w pokoju ze wszystkimi narodami i poświęcić wszystkie swe siły budownictwu wewnętrznemu, ażeby w oparciu o ustrój radziecki postawić na nogi produkcję, transport i administrację publiczną, czemu dotychczas stała …

Lenin – Referat o zadaniach Władzy Rad

Referat o zadaniach Władzy Rad wygłoszony na na posiedzeniu piotrogrodzkiej Rady Delegatów Robotniczych i Żołnierskich 25 października (7 listopada) 1917 r. Towarzysze! Robotnicza i chłopska rewolucja, o której konieczności bolszewicy ciągle mówili, dokonała się. Jakie jest znaczenie tej robotniczej i chłopskiej rewolucji? Znaczenie tego przewrotu polega przede wszystkim na tym, że. będziemy mieli radziecki rząd, …