Mao Tse-Tung – Wpis dla Pierwszej Szkoły Normalnej w Hunan

Wpis dla Pierwszej Szkoły Normalnej w Hunan

29 grudnia 1950

Aby być nauczycielem ludu, trzeba najpierw być uczniem ludu.

Źródło: People’s Daily, 15 lipca 1967.