Narody świata łączcie się w walce o całkowity zakaz broni jądrowej – 1971

OŚWIADCZENIE RZĄDU CHIŃSKIEJ REPUBLIKI LUDOWEJ(30 lipca 1971 r.)

15 czerwca 1971 r. Rząd radziecki wysłał oświadczenie do rządu Chińskiej Republiki Ludowej, proponując „zwołanie konferencji pięciu państw posiadających broń jądrową: Związku Radzieckiego, Stanów Zjednoczonych Ameryki, Chińskiej Republiki Ludowej, Francji i Wielkej Brytanii” żeby „zbadać problemy rozbrojenia jądrowego jako całości”. W tym względzie rząd chiński pragnie złożyć następujące oświadczenie:


Każdy kraj na świecie, duży lub mały, ma równe prawa. Do różnych krajów świata należy zbadanie i uzgodnienie spraw, które ich dotyczą, i niedopuszczalne jest, aby niektóre mocarstwa zapewniły sobie monopol. Jest to zasada rządząca stosunkami międzynarodowymi, którą każdy kraj musi przestrzegać.


Zapobieganie wojnie nuklearnej, eliminacja zagrożenia nuklearnego oraz całkowity zakaz i całkowite zniszczenie broni jądrowej to problemy, które wpływają na pokój i bezpieczeństwo wszystkich krajów świata; a kilka krajów nuklearnych nie ma prawa odkładać większości krajów świata i arbitralnie organizować konferencję w celu omówienia tak ważnych kwestii i podejmowania decyzji na ich temat.


Historia po II wojnie światowej pokazuje nam, że negocjacje zainicjowane tylko między niektórymi mocarstwami broni jądrowej nie mogą w ogóle rozwiązać problemów rozbrojenia jądrowego. W lipcu 1963 r. Stany Zjednoczone, Wielka Brytania i Związek Radziecki zawarły „Traktat o częściowym wyłączeniu testów atomowych”. Następnie Związek Radziecki i Stany Zjednoczone wspólnie opracowały szereg traktatów dotyczących tak zwanego „ograniczenia” broni jądrowej, w tym traktatu o „nierozprzestrzenianiu broni jądrowej”.


W listopadzie 1969 r. Rozpoczęli rozmowy na temat „ ograniczenia strategicznych broni”. Ale to nie mogło przynieść żadnych ograniczeń w wyścigu USA i Związku Radzieckiego o broń nuklearną. Wręcz przeciwnie, oba kraje nieustannie eksperymentują z bronią jądrową, stale zwiększając swoją produkcję i składowanie oraz rozmieszczając broń jądrową w wielu krajach, co stanowi poważne zagrożenie dla pokoju światowego i bezpieczeństwa ludów wszystkich krajów.

Ludy świata już dawno stracili zaufanie do negocjacji mocarstw posiadających broń jądrową w sprawie rozbrojenia. Mają wszelkie powody, by sądzić, że nie da się rozwiązać wszystkich problemów rozbrojenia jądrowego, licząc na dwa supermocarstwa jądrowe, i że nie można ich rozwiązać nawet przez skojarzenie ich z kilkoma innymi mocarstwami jądrowymi.


W obliczu zagrożenia nuklearnego imperializmu Chiny są zmuszone do rozwijania broni nuklearnej. I to, dla celów czysto obronnych, dla złamania monopolu nuklearnego imperializmu i ostatecznie wyeliminowanie broni jądrowej. Jej broń nuklearna jest nadal w fazie eksperymentalnej.


Dziś nie jest jeszcze mocarstwem jądrowym; i nigdy nie będzie to „supermocarstwo nuklearne” praktykujące politykę monopolu nuklearnego, zagrożenia i szantażu. W żaden sposób nie wyrazi zgody na udział w tak zwanych negocjacjach mocarstw nuklearnych w sprawie rozbrojenia jądrowego podjętego za plecami krajów niejądrowych.Rząd chiński nie może zaakceptować propozycji rządu radzieckiego zwołania konferencji pięciu mocarstw jądrowych.


Stanowisko rządu chińskiego w sprawie broni jądrowej zawsze było jasne i precyzyjne:

1. Rząd chiński zawsze opowiadał się za całkowitym zakazem i całkowitym zniszczeniem broni jądrowej;

2. Wielokrotnie powtarzał, że w żadnym momencie i pod żadnym pozorem Chiny nie będą pierwszymi, którzy użyją tej broni;

3. Zawsze proponował zwołanie konferencji na szczycie wszystkich krajów świata w celu przedyskutowania całkowitego zakazu i całkowitego zniszczenia broni jądrowej oraz że w pierwszej kolejności konferencja musi osiągnąć porozumienie w sprawie niestosowania broni jądrowej. Rząd chiński pragnie teraz uroczyście potwierdzić powyższe stanowisko.

Rząd chiński jest zdania, że ​​w celu osiągnięcia całkowitego zakazu i całkowitego zniszczenia broni jądrowej Stany Zjednoczone i Związek Radziecki, które mają duże ilości broni jądrowej, muszą osobno lub wspólnie złożyć oświadczenie w publiczne zobowiązanie do użycia broni jądrowej w żadnym momencie i pod żadnym pozorem, do demontażu wszystkich baz nuklearnych na terytoriach innych krajów i wycofania ich broni jądrowej przechowywanej na tych terytoriach i ich terytoriach i także ich stacjonowałe wojska nuklearne.

Pytanie, czy mogą to zrobić, jest sprawdzianem, czy chcą lub nie osiągnąć rozbrojenie nuklearne.

Podobnie jak w przeszłości, Chiński lud będzie współpracować z narodami świata, aby kontynuować wysiłki i wytrwałość w walce o osiągnięcie tych szlachetnych celów: całkowity zakaz i całkowite zniszczenie broni jądrowej.