K Liebknecht – Dyktatura

(Pierwsze dni kwietnia lub połowa kwietnia 1918 r.)

Dyktatura proletariatu w technicznym znaczeniu tego słowa jest faktem tylko wtedy, gdy proletariat, świadomy swoich specyficznych i klasowych interesów, nosiciel rewolucji społecznej, obejmuje władzę dyktatorską i sprawuje ją w jej imieniu. Ale to zupełnie inna sprawa, gdy przejmuje władzę polityczną z innych powodów (na przykład w celu zawarcia pokoju) i sprawuje dyktaturę w celu wykonania innych zadań.