KPP – DO WSPÓLNEJ JEDNOLITEJ WALKI! 

DO WSPÓLNEJ JEDNOLITEJ WALKI! 

Pismo Komitetu Centralnego Komunistycznej Partii Polski do Rady Naczelnej PPS. 

Na posiedzeniu 19bm. CKW PPS odrzucił wszelkie propozycje w sprawie wspólnej akcji. CKW odpowiedział również odmownie na propozycje KC KPP w sprawie ogólnokrajowego strajku protestacyjnego przeciw faszystowskiej ordynacji wyborczej, o demokratyczne prawa ludu pracującego. CKW uczynił to w przededniu strajków protestacyjnych w Zagłębiu, Warszawie i Łodzi i pomimo wyraźnych nastrojów za jednolitym frontem na konferencjach robotniczych, które uchwaliły strajki protestacyjne. Odrzucając nasze propozycje zmierzające do skupienia wszystkich sił antyfaszystowskich, CKW PPS utrudnił zorganizowane ogólnokrajowego strajku powszechnego, który by miał olbrzymie znaczenie polityczne. 

 Partia nasza wytężyła siły, aby strajk protestacyjny w dniu 25 czerwca nie ograniczył się do Warszawy i Łodzi, lecz objął jak najszersze masy robotnicze całego kraju. W tych naszych wysiłkach otrzymaliśmy poparcie szeregu organizacji pepesowskich, które wspólnie z naszymi organizacjami dążyły do przekształcenia 25 czerwca w ogólnokrajowe wystąpienie. Przebieg strajku protestacyjnego dowiódł, że klasa robotnicza nie pozwoli sanacyjnej bandzie ciemięzców ludu bezkarnie rabować resztek praw i zdobyczy wywalczonych przez masy pracujące. 

 Faszystowska konstytucja i ordynacja wyborcza prowadzą nieuchronnie do skneblowania całego życia społecznego, do zaostrzenia terroru, do nowych uderzeń w masowe organizacje robotnicze i chłopskie. 

 Za kilka dni sanacyjna ordynacja wyborczą będzie ostatecznie uchwalona przez sejm i senat. Nie ma zatem ani chwili do stracenia. Szerokie masy ludowe muszą się skupić do wspólnej walki. Kampania wyborcza, jaką rząd chce zainscenizować, musi być przekształcona w potężny protest ludu pracującego przeciw sanacyjnej reakcji faszystowskiej. 

W tej niezwykle poważnej sytuacji zwracamy się do Was z apelem: zewrzyjmy siły klasy robotniczej do walki o prawa polityczne ludu pracującego, przeciw zaciekłej ofensywie kapitalistyczno-obszarniczej, zespólmy wokół proletariatu masy chłopskie, inteligencję pracującą i zubożałe drobnomieszczaństwo miejskie. 

Ponawiamy propozycje zawarte w ostatnim liście do CKW PPS i do Naczelnego Komitetu Wykonawczego Stronnictwa Ludowego. 

Nie wierzymy, aby w chwili obecnej nie znaleźli się w Waszym gronie robotnicy, którzy by nie rozumieli, że odrzucenie naszych propozycji przeczy najżywotniejszym interesom robotników i chłopów. Bierzecie na siebie wielką odpowiedzialność wobec klasy robotniczej, która wyciąga wnioski z doświadczeń ostatnich tygodni – za jednolitym frontem, za jednością czynu antyfaszystowskiego. 

KC KPP czerwiec 1935