Luksemburg – List 7

7

(karta pocztowa)

Monsieur Grosovsky

Fluntern

Zürich

Paryż, 11.III.1894[a]

Przyjechałam dziś o 10-ej[1]. Jestem zmęczona, ale średnio. Teraz Jadziowie[2] wychodzą, a ja się kładę spać. Pokój już mam – niezły i niedaleko, na 4 piętrze za (z usługą) 30 fr. Do roboty wezmę się jeszcze dziś, przespawszy. Tę kartę daję do wrzucenia Adolfowi. 

Serdeczny uścisk dłoni. Dziś jeszcze napiszę list.

R.

[a] Miejscowość i data stempla pocztowego

[1] Róża Luksemburg przyjeżdżała do Paryża w sprawach związanych z redagowaniem i wydawaniem organu SDKP “Sprawa Robotnicza”, który ukazywał się w Paryżu w drukarni Adolfa Reiffa. Jednocześnie zbierała ona (głównie w Bibliotece Czartoryskich, zwanej później Biblioteką Polską, oraz w Bibliothèque Nationale) materiały do swej przyszłej pracy doktorskiej “Rózwój przemysłu w Polsce”. 

[2] Mowa o rodzinie Warszawskich-Warskich, tj. Adolfie i jego żonie Jadwidze, mieszkających wówczas w Paryżu.