Stalin – depesza do towarzysza Bolesława Bieruta

Depesza towarzysza Józefa Stalina do towarzysza Bolesława Bieruta

Do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 

Towarzysza Bolesława Bieruta

 Warszawa

W dniu Waszego sześćdziesięciolecia pozwólcie pozdrowić Was, Towarzyszu Prezydencie, jako wielkiego budowniczego i kierownika nowej, zjednoczonej, niepodległej ludowo-demokratycznej Polski.

 Przesyłam Wam serdeczne życzenia zdrowia i sukcesów w Waszej działalności dla dobra bratniego narodu polskiego i dalszego umocnienia przyjaźni między Rzecząpospolitą Polską i Związkiem Radzieckim w interesie pokoju na całym świecie.

J. STALIN

Kwiecień 1952