Stalin – Na dziesiątą rocznicę pierwszego zjazdu robotnic i chłopek

Na dziesiątą rocznicę pierwszego zjazdu robotnic i chłopek * 

” Braterskie pozdrowienia dla robotnic i wszystkich pracujących kobiet miasta i wsi! 
Życzę im powodzenia w walce o zniesienie wyzysku, ucisku, nierówności, ciemnoty, zacofania kulturalnego! 
We wspólnym froncie ze wszystkimi ludźmi pracy, pod kierownictwem klasy robotniczej — naprzód do walki o unicestwienie kapitalizmu, o umocnienie dyktatury proletariatu, o zbudowanie nowego, socjalistycznego społeczeństwa! “


J Stalin 
,, Prawda ” nr 267,
17 listopada 1928r. 

* Pierwszy Ogólnorosyjski Zjazd Robotnic i chłopek odbył się w Moskwie w dniach 16-21 listopada 1918 roku. Zjazd zwołany został przez komitet centralny RKP(b) w celu zorganizowania kształcenia politycznego robotnic i chłopek oraz wyciągania ich do aktywnego udziału w budownictwie socjalistycznym. W zjeździe uczestniczyło 1147 delegatek. 19 listopada przemówienie na zjeździe wygłosił W. I. Lenin. (O zjeździe i jego znaczeniu — patrz W. I. Lenin, dzieła, 4 wyd. ros.,t. 28, str. 160-162 i J. W. Stalin, Dzieła, t. 5, Warszawa 1950, str. 351-353)