Stalin – Pozdrowienia dla pracowników Azniefti i Grozniefti

Pozdrowienia dla pracowników Azniefti i Grozniefti*

Pozdrawiam robotników i personel administracyjno-techniczny Azniefti i Grozniefti z okazji wykonania pięcolatki w ciągu dwóch i pół roku. Winszuję zwycięstwa, towarzysze !

 Niech żyją robotnicy ZSRR, którzy skruszyli kajdany kapitalizmu i stali się gospodarzami swojego kraju!

 Niech żyje Władza Radziecka ! Niech żyje partia bolszewików!

J.Stalin
31 marca 1931 r.

„Prawda” nr 90, 1 kwietnia 1931 r.*: Aznieftia — skrót nazwy Państwowe Zjednoczenie Azerbajdżańskiego Przemysłu Naftowego
Groznieftia — skrócona nazwa trustu naftowego w groznieńskim rejonie naftowym. Red. przekł. polsk.