Stalin – O Antysemitizmie

Odpowiedź na zapytanie Żydowskej Agencji Telegraficznej w Ameryce

Odpowiadam na Wasze pytanie.

Szowinizm narodowy i rasowy jest przeżytkiem obyczajów, które głosiły nienawiść między ludźmi, obyczajów właściwych okresowi kanibalizmu. Antysemityzm, jako skrajna forma szowinizmu rasowego, jest najbardziej niebiezpiecznym przeżytkiem kanibalizmu.

Antysemityzm jest dogodny dla wyzyskiwaczy jako piorunochron, chroniący kapitalizm przed ciosem mas pracujących. Antysemityzm jest niebiezpieczny dla mas pracujących, jest bowiem fałszywą ścieżką, która sprowadza je z właściwej drogi na manowce. Toteż komuniści, jako konsekwentni intenacjonaliści, nie mogą nie być nieprzejednanymi i śmiertelnymi wrogami antysemityzmu.

W ZSRR prawo najsurowiej tępi antysemityzm jako zjawisko z gruntu wrogie ustrojowi radzieckiemu. Aktywni antysemici w myśl ustaw ZSRR podlegają karze śmierci.

J.Stalin

12 stycznia 1931 r.