Stalin – Odpowiedź na list przedstawiciela agencji telegraficznej “Associated Press” p. Richardsona

W liście z 25 marca 1932 roku do J.W. Stalina przedstawiciel agencji telegraficznej “Associated Press” Richardson prosił o odpowiedź, czy zgodnie z prawdą są rozpowszechniane w zagranicznej prasie pogłoski, że lekarz berliński Zondeck  zaproszony został do Moskwy w celu leczeniu J.W. StalinaDo Pana Richardsona

Fałszywe pogłoski o mojej chorobie rozpowszechniane są w prasie burżuazyjnej nie po raz pierwszy. Istnieją widocznie ludzie zainteresowani w tym, żebym zachorował poważnie i na długo, jeśli nie gorzej. Może to i niezupełnie taktownie, nie mam jednak niestety dannych, które mogły uradować tych panów. Jakkolwiek jest to bardzo smutne, na fakty nie ma rady: jestem całkiem zdrów. Co się tyczy p. Zondecka, to może on zająć się zdrowiem innych towarzyszy, w którym to właśnie celu został zaproszony do ZSRR.

J. Stalin

Prawda, nr.93. 3 kwietnia 1932r