Stalin – POZDROWIENIE DLA PIOTROGRODU RADZIE DELEGATÓW

W piątą rocznicę narodzin dyktatury proletariatu pozdrawiam czerwony Piotrogród, kolebkę tej dyktatury.

J.Stalin„Pietrogradskaja Prawda” nr 251,
5 listopada 1922 r.