Bierut – do N.I. Gusarowa

Bierut do N.I. Gusarowa

Z okazji 10-lecia zjednoczenia ziem białoruskich przesyłamy Wam serdeczne gratulacje i życzenia dalszego rozkwitu dla bratniej Białoruskiej Radzieckiej Republiki Socjalistycznej. 

Zjednoczenie narodu białoruskiego, czyniąc zadość sprawiedliwości dziejowej położyło kres wielowiekowemu uciskowi mas bialoruskich i otworzyło nową erę w stosunkach pomiędzy narodem polskim i białoruskim, erę sczerej braterskiej przyjaźni, scementowanej wspólną walką z hitlerowskim najeźdźcą.

Ożywieni tymi samymi braterskimi uczuczami i ideami marksizmu-leninizmu będziemy nadal pogłebiać i rozwijać przyjaźń polsko-białoruską jako ważny w dzieło socjalizmu i pokoju, którego broni nieugięcie potężny Związek Radziecki z wielkim Stalinem na czele.

Przewodniczący KC PZPR,

Bolesław Bierut. 30.10.49