BIERUT – ORĘDZIE PREZYDENTA KRN NA DZIEŃ WYZWOLENIA WARSZAWY

Głos ludu 

19 stycznia 1945r.

ORĘDZIE PREZYDENTA KRN NA DZIEŃ WYZWOLENIA WARSZAWY

Warszawo! Serce Narodu i Stolico Państwa! 

Cała Polska żyje dziś radością Twego wyzwolenia! Krwią najlepszych twych synów nasiąkły Twe place i podziemia. W ruinach legły Twe najpiękniejsze, przez wszystkich nas uwielbiane gmachy, pomniki i ulice. 

Sprawiły tak nienawiść wroga i głupota wsteczników. 

Dziś wrócili Ci wolność żołnierze polscy, sprzymierzeni z bratnią, bohaterską Armią Czerwoną, wyzwolicielką narodów uciśnionych. 

Miłujący Cię Naród nie zapomni o Tobie nigdy! 

Przez wieki czcić będą pokolenia Polaków pamięć Twych bohaterskich czynów i twardą wolę Twej walki o godność i niepodległość. 

Zaś demokracja polska przywróci świetność Twym kształtom i sławę swej Stolicy utrwali w twórczym pochodzie ku sprawiedliwemu współżyciu narodów.

PREZYDENT KRAJOWEJ RADY NARODOWEJ 

BOLESŁAW BIERUT