KPP – Komunikat wyborczy jedności robotniczo-chłopskiej

Komunikat wyborczy jedności robotniczo-chłopskiej

Towarzysze i towarzyszki !

W Łodzi złożona i zatwierdzona została lista pod nagłówkiem “Blok Proletariatu”.

Pod tą oszukańczą nazwą kryje się f a s z y z m.

Nie wierzcie oszukańczym informacjom prasy burżuazyjnej, że “Blok Proletariatu” jest listą komunistyczną. Tak stara się wmówić Wam burżuazja i jej usłużne pismaki, by zmylić czujność i posiać zamęt w szeregach robotniczych.

“Blok proletariatu” – to faszyzm.

Listą Antyfaszystowskiego Bloku Robotniczo-Chłopskiego do sejmu jest:

22 JEDNOŚĆ ROBOTNICZO-CHŁOPSKA 22

Ani jeden głos na faszystowską listę “ Bloku Proletariatu”.

Głosuj na 22. Jedność Robotniczo-Chłopska.

Ulotka drukowana

(Archiwum Wydziału Historii Partii KC PZPR)

(1930?)