Luksemburg – List 9

[Karta pocztowa]

Monsieur Grosovsky

Fluntern

Zürich

[Paryź] Poniedziałek, 2-ga [12.III.1894] [a]

Złoto, bylam u Reiffa. Broszura będzie zaczęta dopiero za 2 dni! W żaden sposób nie mogłam wytargować inaczej, bo on ma masę roboty. Za to tym razem przejrzę ją starannie i od razu w 1 dzien bedzie gotowa. Co do numeru zmieniłam decyzję. Zanimbyś mi przysłał Julka artykuł, byłoby za długo i wlazłoby w paradę broszurce. Otóż każę mu skrócić o 2 szpalty (teraz brakuje 4), wtedy nr wyjdzie mniejszy o ćwiartkę – mniejsza o to. W tym celu każę mu wyjąć interlinie z wstepnego.

Spieszcie z artykułami marcowymi i lutowymi !!

Listy Twoje odebrałam. Z Brz(eziną) [1] przykra historia i zupełnie nie rozumiem, w jaki sposób on pokręcił. Nie wiem znowu, czyś dobrze telegrafował: Sz. naprzeciwko Gr.?[2] Czy tak? To dobrze. Jeszcze dziś napiszę. Bądź zdrów tymczasem. Biorę się teraz do korekt. Zmienię wszystko, jak cheesz. – 7, Faubourg St. Denis, Chambre 11.

[a] Miejscowość i data stempla pocztowego.

[1] Karol Brzezina – działacz lewego skrzydła PPS zaboru pruskiego, pomocnik notariusza, zamieszkały w Krzyżu i w pewnym okresie w Kluczborku, pośredniczył w nielegalnym transporcie literatury SDKP do Królestwa Polskiego.

[2] Prawdopodobnie szyfr związany z transportem literatury rewolucyjnej.