Mao Tse Tung – Z OKAZJI DWUDZIESTEJ PIĄTEJ ROCZNICY REWOLUCJI PAŹDZIERNIKOWEJ

Z OKAZJI DWUDZIESTEJ PIĄTEJ ROCZNICY REWOLUCJI PAŹDZIERNIKOWEJ

(6 listopada 1942 roku)

Święto Rewolucji Październikowej witamy w bieżącym roku pełni nadziei. Jestem głęboko przekonany, że w tym roku rocznica Rewolucji Październikowej będzie nie tylko przełomowym momentem w przebiegu wojny radziecko-niemieckiej, lecz również przełomowym momentem na drodze do zwycięstwa światowego frontu antyfaszystowskiego nad frontem faszyzmu.

Dotychczas Armia Czerwona w pojedynkę stawiała opór faszystowskim Niemcom i ich partnerom w Europie, a Hitler był jeszcze w stanie kontynuować ofensywę, wciąż jeszcze nie był rozbity.

W toku wojny jednak siły Związku Radzieckiego wzrosły, a druga letnia ofensywa Hitlera załamała się. Odtąd zadanie Światowego frontu antyfaszystowskiego jest następujące: rozwinąć ofensywę przeciwko frontowi faszyzmu i zadać faszyzmowi ostateczną klęskę.

Żołnierze Armii Czerwonej dokonali pod Stalingradem bohaterskich czynów, które zadecydują o losach całej ludzkości. Żołnierze Armii Czerwonej – to dzieci Października. Sztandar Rewolucji Październikowej jest niezwyciężony, siły faszyzmu skazane są na zagładę.

Zwycięstwa Armii Czerwonej, które święci naród chiński, są również naszymi zwycięstwami. Nasza wojna z najeźdźcami japońskimi trwa już przeszło pięć lat. Czekają nas jeszcze trudności i cierpienia, lecz widać już zorzę zwycięstwa. Zwycięstwo nad faszyzmem japońskim jest nie tylko przesądzone, jest ono już bliskie.

Wszystkie siły na rozgromienie faszyzmu japońskiego – oto zadanie narodu chińskiego!