Mao Tse-Tung – Życzenia dla Prezydenta R.P. tow. Bolesława Bieruta

Życzenia dla Prezydenta R.P. tow. Bolesława Bieruta

Jego Eksenlencja Pan Bolesław BIERUT
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej

Panie Prezydencie!
 Z okazji szóstej rocznicy polskiego święta narodowego przesyłam Panu i narodowi polskiemu w imieniu Centralnego Rządu Ludowego Chińskiej Republiki Ludowej oraz narodu chińskiego najgorętsze gratulacje oraz życzenia stałego wzrostu siły i pomyślności Rzeczypospolitej Polskiej pod Pana przewodnictwem.


MAO TSE-TUNG
Przewodniczący Centralnego Rządu Ludowego Chińskiej Republiki Ludowej