Siraj Sikdar – OKÓLNIK O ORGANIZACJI WOJSKOWEJ

OKÓLNIK O ORGANIZACJI WOJSKOWEJ


Zorganizujcie Uzbrojone Siły Patriotyczne Bengalu Wschodniego w organizacje wojskową.


1) Organizujcie partyzantów w grupy partyzanckie. Każda grupa partyzancka będzie składać się z trzech, pięciu, siedmiu lub dziewięciu członków.
Która obejmuje:
Dowódca  1
Asystent dowódcy  1
Reszta to członkowie grupy.

2) Należy utworzyć pluton z trzema grupami partyzanckimi. Pluton będzie miał Sztab Dowodzenia.
Komisarz polityczny 1
Dowódca 1
Asystent dowódcy 1
Kurier 3

3) Powinny zostać utworzone kompanie składające się z trzech plutonów i grupy medycznej. Sztab Dowództwa Kompanii przedstawia się następująco:
Kompanii komisarz polityczny 1
Dowódca kompanii 1
Asystent dowódcy kompanii 1
Kurier 4
Rozwijać oddział Partyjny Kompanii.
Sekretarz 1
Asystent Sekretarza 1
Reszta to członkowie.


4) Pluton / kompania może składać się z więcej niż trzech jednostek.
5) Trenować i uzbrojić grupy partyzanckie, plutony i kompanie. Podzielić je na rozwinięte, umiarkowane i zacofane.
6) Wykonajcie wyżej wymienione prace przed rozpoczęciem pory deszczowej.Komisarz Spółki może być Sekretarzem Komitetu Partii.

NAJWYŻSZE DOWÓDCWO

ZBROJONA PATRIOTYCZNA SIŁA BENGALU WSCHODNIEGO