Siraj Sikder – Jak rozmawiać z drobnomieszczaństwem i burżuazją

Jak rozmawiać z drobnomieszczaństwem i burżuazją

Jak rozpocząć pracę

▬ Określcie prace do wykonania. Ustalcie hierarchię prac zgodnie z ich wagą.

▬ Znajdźcie przeszkody w myśleniu podczas owej pracy i zapewnijcie ideologiczne wytłumaczenie dla dokładnego wyjaśnienia.

Na przykład, przed działalnością wojskową, partyzant/odpowiedzialny przez strach, może popaść w myślenie, które może zamienić się w przekonanie o uzależnieniu od pomocy zewnętrznej, braku doświadczenia lub braku rozmaitych rzeczy.

Zapewnijcie ideologiczne wytłumaczenie, by rozwiać takie myśli. Pochodzą one od indywidualnych potrzeb, jednostronności etc.

▬ Nauczcie się sztuki dochodzenia, jednostronności w planach, subiektywności i sztuczności. Nadajcie wysokie znaczenie tej ideologicznej pracy, jako iż idea jest tym, co kontroluje działanie.

▬ Nadajcie wysokie znaczenie pracy ideologicznej, by później osiągąć drugorzędne prace jedna po drugiej.

Jak rozmawiać z drobnomieszczaństwem, burżuazją i innymi

○ Należycie znajcie przejawy drobnomieszczaństwa i burżuazji; formy ich walki oraz poważnie zachowujcie ostrożność, aby żadne z nich nie przeszkadzały w toku dyskusji.

○ Opanujcie sztukę dialektycznej dyskusji

○ Bądźcie dobrymi słuchaczami, zacznijcie od punktów zainteresowania rozmówców, by później kontynuować. Nie rozpoczynajcie od dzielących was różnic. 

○ Znajdźcie punkty zgody, nadmieńcie je i doceńcie to wyrażając równocześnie z tym zgodę. Użyjcie ich.

○ Doceńcie ich pozytywne aspekty

○ Przyłóżcie do nich wagę i okażcie zapał i serdeczność w ich kierunku.

○ Znajdźcie punkty niezgody

○ Wyklarujcie nieporozumienia, które wynikły przez styl wypowiedzi. Jeśli nie posiadacie poprawnych informacji na jakikolwiek temat, nie wyrażajcie o nim swoich opinii.

○ Powoli z biegiem czasu, wyjaśnijcie podstawowe nieporozumienia jedno po drugim. Nie dyskutujcie/ sprzeczajcie się na ich temat.

○ Sprawcie, aby zgadzali się przynajmniej do stopnia utrzymania kontaktu.

Dodatkowe punkty w dyskusji

1) Bądźcie elastyczni w dyskusji

2) Miejcie dobrą znajomość linii partii

3) Wiedza wszechstronna poza naukami marksistowskimi

4) Opanujcie umiejętność prowadzenia dyskusji dyplomatycznej 

5) Opanujcie ton swojego głosu

6) Opanujcie umiejętność rozmowy w języku angielskim

7) Zadbajcie o schludny wygląd zewnętrzny i utrzymanie dobrego zdrowia

8) Zachowujcie się uprzejme zachowanie i okazujcie szacunek

9) Zapoznajcie się z pozycjami i pracami rozmówców

10) Nie okazujcie swoich własnych poglądów niezwiązanych z poglądami partii

11) Ustalcie punkty i ich kolejność wcześniej dla wzmocnionej i ujednoliconej dyskusji

Jak rozmawiać w sposób demokratyczny

1) Nie przerywajcie wypowiedzi innych, zabierzcie głos, tylko gdy mówiący skończy swą wypowiedź.

2) Jeśli macie jakiekolwiek pytania, zanotujcie je i zadajcie jedno po drugim, gdy mówiący skończy swoją wypowiedź.

3) Jeśli czegokolwiek nie rozumiecie, zapiszcie swoje wątpliwości i nadmieńcie je gdy osoba mówiąca skończy.

4) Jeśli uważacie, że osoba mówiąca nie wyczerpała tematu lub macie jakiekolwiek zastrzeżenia do wypowiedzi, uprzejmie nadmieńcie o brakujących aspektach lub wyraźcie swoją opinię.

5) Pamiętajcie, aby nie wyrażać egotyzmu.

6) Uważnie wysłuchajcie wszystkich przemówień.

7) Jeśli uważacie, że osoba mówiąca nie ma racji, nie mówcie im tego dosłownie. Sprawcie, aby powoli zrozumieli i byli przekonani o swoim błędzie.

8) Nie wchodźcie w dyskusję z niewiadomego pochodzenia wiedzą, a zadawajcie pytania, by zrozumieć przejrzyście lub dowiedzieć się gdzie można znaleźć źródła, by zrozumieć.