Stalin – DO PISMA „KRESTJANSKAJA GAZETA”

DO PISMA „KRESTJANSKAJA GAZETA”

Podrawiam pismo „Krestjanskaja Gazeta”, wiernego obrońcę wielkiej sprawy sojuszu robotników i chłopów!

,,Krestjanskaja Gazeta”! Pamiętaj trzy przykazania:

1) Dbaj o swych korespondentów wiejskich jak o źrenicę oka – to twoje wojsko;

2) Silniej zwiąż się z najuczciwszymi i najbardziej uświadomionymi chłopami, zwłaszcza z byłymi czerwono-armistami – to twoje oparcie;

3) Krzew prawdę na wsi i głoś całemu światu, głos nieustannie, że wyzwolenie chłopów jest nie do pomyślenia bez braterskiego sojuszu z robotnikami, że zwycięstwo pracy nad kapitałem jest niemożliwe, jeżeli chłopami nie kierują robotnicy.

J. Stalin,Krestjanskaja Gazeta” nr 51,
17 listopada 1924 r.