TKP-ML – Towarzysz Gonzalo stał się nieśmiertelny!

Towarzysz Gonzalo stał się nieśmiertelny! (2021)

Doktor Abimael Guzman (towarzysz Gonzalo), przewodniczący Komunistycznej Partii Peru, w wieku 86 lat, zginął śmiercią męczeńską wczesnym rankiem 11 września 2021 r. w więzieniu o zaostrzonym rygorze w bazie marynarki wojennej Calao, zabity przez reżim faszystowski sprawujący władzę w Peru. Towarzysz Gonzalo przebywał w izolacji od chwili aresztowania 12 września 1992 r. Po swoim słynnym przemówieniu z 24 września 1992 r. został skazany na dożywocie i od tego czasu przez 29 lat przebywał w więzieniu – grobie, bez kontaktu ze światem zewnętrznym.

29 lat izolacji i tortur oraz ostateczna egzekucja towarzysza w rękach reżimu faszystowskiego w Peru jest solidnym przypomnieniem nienawiści klasowej burżuazji wobec ludu i jego przedstawicieli, bojowników proletariackich. Zawieszają i odrzucają wszystkie międzynarodowe konwencje i protokoły dotyczące praw człowieka przysługujących więźniom politycznym i jeńcom wojennym. Towarzysz Gonzalo, pomimo swojego wieku, nigdy się nie poddał i nie stawiał oporu uporczywym torturom i nieludzkiemu traktowaniu ze strony klas rządzących w Peru.

Doktor Abimael Guzman całe swoje dorosłe życie spędził służąc proletariatowi, przeciwstawiając się imperializmowi i reakcji. Przewodził walce z Chruszczowym rewizjonizmem w Peru w połowie lat sześćdziesiątych XX wieku, mającej na celu ponowne utworzenie Komunistycznej Partii Peru, kontynuując naukę towarzysza José Carlosa Mariátegui, założyciela Komunistycznej Partii Peru, która została założona w 1928 roku. Przewodził ponownemu utworzeniu Komunistycznej Partii Peru i opowiadał się za poglądem, że „walka z rewizjonizmem i oportunizmem jest nierozerwalnie związana z walką z imperializmem i reakcją”.

Jako przedstawiciel partii kilkakrotnie podróżował do Chin, notując i ucząc się na doświadczeniach Komunistycznej Partii Chin (KPCh) pod przewodnictwem towarzysza Mao Tse-tunga. Udał się do Chin na początku 1967 r. podczas styczniowej burzy w Szanghaju i był ogromnie zainspirowany Wielką Proletariacką Rewolucją Kulturalną (WPRK) i naukami Mao Tse-tunga. Po powrocie do Peru bronił marksizmu-leninizmu myśli Mao Tse-tunga i był zdeterminowany, aby w pełni uświadomić sobie zerwanie z rewizjonizmem i „Peruwiańską Partią Komunistyczną”, która pogrążyła się głębiej w nowoczesnym rewizjonizmie, zdradzając proletariat i zasady marksizmu-leninizmu i współpracował z imperializmem i reakcjonistami.

Ostateczne zerwanie rewolucji i wyzwanie nastąpiło wraz z rozpoczęciem walki zbrojnej 17 maja 1980 r., której celem było przyspieszenie i rozpoczęcie wojny ludowej na pełną skalę przeciwko peruwiańskiemu marionetkowemu państwu, jako strategii przyspieszenia Rewolucji Nowej Demokracji w Peru.

Towarzysz Gonzalo był jednym z pierwszych marksistów-leninistów-maoistów, który podniósł ocenę wkładu towarzysza Mao w naukę proletariacką jako nowy, wyższy etap marksizmu oraz podtrzymał i bronił marksizmu-leninizmu-maoizmu.

Do roku 1990 wojna ludowa posunęła się tak daleko, że stolicy Limie groziło zajęcie przez siły rewolucyjne dowodzone przez partię. Mocarstwa imperialistyczne i reakcjoniści patrzyli z przerażeniem, jak proletariat i uciskane narody świata usłyszeli rewolucyjny głos wyzwolenia od Ayacucho.

Towarzysz Gonzalo i jego towarzysze zostali schwytani 12 września 1992 r. w Limie. 24 września niezrażony i z rewolucyjnym zapałem towarzysz Gonzalo wygłosił płomienne przemówienie transmitowane na cały świat za pośrednictwem mediów mainstreamowych. W swoim inspirującym przemówieniu oświadczył, że jego aresztowanie jest „tylko zakrętem na drodze” rewolucji i wezwał swoich towarzyszy i międzynarodowe siły proletariackie do kontynuowania i przyspieszenia walki z imperializmem i wszystkimi reakcjonistami.

Dziś, gdy opłakujemy śmierć towarzysza Gonzalo i wyrażamy nasz najgłębszy smutek Komunistycznej Partii Peru (KPP) oraz robotnikom i masom pracującym Peru, oświadczamy, że towarzysz Gonzalo nadal pozostanie żywy w naszych walkach.

Pamięć Prezydenta Gonzalo oświetla nam drogę!

Towarzysz Prezydent Gonzalo jest Nieśmiertelny!

Komunistyczna Partia Turcji – marksistowsko-leninowska. (TKP-ML)

Komitet Centralny

13 września 2021 r.