DYMITROW – U PROGU DRUGIEGO ROKU DEMOKRATYCZNEJ WŁADZY FRONTU PATRIOTYCZNEGO

U PROGU DRUGIEGO ROKU DEMOKRATYCZNEJ WŁADZY FRONTU PATRIOTYCZNEGO

DO KRAJOWEGO KOMITETU FRONTU PATRIOTYCZNEGO

Z okazji narodowego święta wolności — historycznego i zbawiennego dla bułgarskiego narodu dnia 9 września — przesyłam najgorętsze, braterskie pozdrowienia wszystkim wiernym bojownikom i zwolennikom Frontu Patriotycznego, wszystkim rodakom, mężczyźnom, kobietom, młodzieży, dzielnym budowniczym nowej, demokratycznej Bułgarii.

 U progu drugiego roku demokratycznej władzy Frontu Patriotycznego naród nasz niewątpliwe pokaże, że nie ma już powrotu do mrocznej i haniebnej przeszłości, że zdecydowanie będzie szedł naprzód i tylko naprzód otwartą dnia 9 września 1944 roku drogą do ugruntowania po wsze czasy wolności, niezawisłości, suwerenności państwowej i rozkwitu Bułgarii oraz do swego własnego dobrobytu.

 Oczywiście droga ta nie jest gładka, trudności jest niemało. Trudności te zwiększają się teraz na skutek intryg wrogów Frontu Patriotycznego, którzy swoje osobiste korzyści stawiają ponad interesy ogólnonarodowe i ogólnokrajowe.

 Ale reakcja na pewno się przeliczy. Minęły czasy, kiedy garstka politykierów, przy poparciu wewnętrznej reakcji, korzystając z zewnętrznej, plugawej pomocy mogła narzucać narodowi swą wolę. Naród bułgarski wziął już swe losy we własne ręce i ze swych dzielnych rąk ich nie wypuści. Nie może być żadnych wątpliwości, że naród, który w najcięższych warunkach, w walce z niemiecką dyktaturą faszystowską, mógł stworzyć zbawienny Front Patriotyczny, że naród, który dokonał historycznego aktu 9 września, naród, który czynem, własną krwią zmył haniebne piętno wyciśnięte na jego kraju przez faszystowskich zdrajców, potrafi także skutecznie bronić swych zdobyczy demokratycznych.

Trzeba teraz tylko umacniać, umacniać i jeszcze raz umacniać jedność bojową Frontu Patriotycznego jako potężnego zjednoczenia wszystkich zdrowych, prawdziwie antyfaszystowskich, prawdziwie demokratycznych i prawdziwie patriotycznych sił narodu. Potrzebna jest tylko niezachwiana stanowczość, żelazny hart wobec wszystkich wrogich i podstępnych ataków, wobec wszelkich trudności. Całe doświadczenie historii, a także doświadczenie naszego narodu uczy nas, że żadna sprawa narodowa nie może zatryumfować bez ogromnego wytężenia wszystkich sił narodu i jego patriotycznej inteligencji, bez śmiałego i wytrwałego przezwyciężania trudności, bez stanowczej walki, bez chwilowych cierpień, wyrzeczeń i ofiar.

 Cześć dzielnym bojownikom o tryumf sprawiedliwego dzieła Frontu Patriotycznego!

 Wieczna chwała tym, którzy polegli w walce o wolność i honor naszej Ojczyzny!

Georgi Dymitrow

Moskwa, 8 września 1945 r.