I Proletariat – ODEZWA KOMITETU ROBOTNICZEGO 1883

O tym, że partia „Proletariat" stała się w pewnym momencie poważną siłą polityczną, świadczyć może nastepujący fakt, który odbił się głośnym echem w całym kraju. Dnia 10 lutego 1883 roku ukazało sie prowokacyine ogłoszenie oberpolicmajstra warszawskiego Buturlina obwieszczające, iż wszystkie kobiety pracujące w fabrykach bądź też usługujące w restauracjach oddane zostaną na równi z prostytutkami pod nadzór policyjno-lekarski, jeśli za ich moralność nie zaręczą właściciele zakładu. Na ten niesłychany wybryk „czynownika" carskiego już w trzy dni potem ukazała się odpowiedź w postaci krótkiej, lecz niezwykle mocnej w treści odezwy pisanej reką Waryńskiego.

ODEZWA KOMITETU ROBOTNICZEGO

SOC-REW. PARTI ,,PROLETARIAT“*

ROBOTNICY OBYWATELE!

Rozporządzenie oberpolicmajstra z d. 10 lutego nakazuje poddawać rewizji policyjno-lekarskiej wszystkie kobiety pracujące w fabrykach, warsztatach i magazynach oraz obsługe zakładów fabrycznych. Jest to obelga, o jakiej świat nie słyszał. A więc żyć z pracy, by nieść na swym czole piętno prostytutki. Więc żony, córki i siostry wasze, które los zmusił pracować, prawo zalicza do rzedu ulicznych nierządnic handlujących swym ciałem. By uniknąć hańbiącej rewizji, trzeba pozyskać względy pana-fabrykanta; każdą robotnice, która we wszystkim ulegac mu nie zechce, odda on w ręce policji i na listę prostytutek zapisze!

ROBOTNICY! Wam dano policzek, was spodlić chciano – wypróbować waszą cierpliwość i uległość!

Jak odpowiecie na to? Czy dozwolicie podłym agentom znęcać się nad słabszą połową waszej robotniczej klasy? Czyż wydacie ją na łup ostatecznego wyzyskiwania i rozpusty krwią waszą utuczonych fabrykantów, którym rząd daje dziś nową broń do karania wszelkiej nieuległości?

ROBOTNICY! Nie dopuśćcie tego! Nie cofnijcie się przed grożącym klasie waszej niebezpieczeństwem! Odeprzyjcie napad, bodajby krwią ten protest opłacić wypadło. Smierć lepsza od hańby!

Do oporu nikczemnemu rozporządzeniu dziś was wzywamy !

Dowiedźcie, żeście ludźmi, że potraficie bronić swego honoru, że ofiary was nie straszą!

 Chcą walki – będą ją mieli !

Komitet Robotniczy

Warszawa, d. 13 lutego 1883 r.

* “Przedświt” nr 13, genewa, 2 marca 1883r