SDKPiL – 1 Maja 1906 (Warszawa)

1 Maja 1906 r.

Towarzysze robotnicy!

Dzień 1 Maja w roku rewolucji musi być driem protestu przeciw przemowy i gwałtowi, przeciw hanbiącej niewoli.

Dzień 1 Maja w roku rewolucji musi być dniem protestu przeciw wyzyskowi i ciemięstwu, przeciw panowaniu bezdusznego kapitału.

W dniu 1 Maja proletarjat rzuca wrogom ponowne wyzwanie na bój, stawia swoje żądania, które gromowym echem niech zabrzmią w całym kraju:

Precz z caratem morderczym!

Precz z niewolą!

Precz z uciskiem!

Niech żyje wolność!

Niech żyje rewolucja!

Niech żyje 8 godzinny dzień roboczy!

Niech żyje Socjalizm!

Towarzysze robotnicy! Widzieliśmy w kraju całym zgraję gadzinową burżuazyjnej, reakcjiśpieszącą do wyborów. Do Dumy carskiej śpieszno tej zgrai, by tam kupczyć krwią naszą. Skorzystali z tego, że carat niebywalemi w świecie gwałtami uniemożliwił poletarjatowi akcję przeciw tej zbrodei politycznej.  Ci szpuści o czole miedzianym będej się czełnie powoływali, że są przedstawicielami narodu. Przeciwko temu fałszowi zaprotestujmy, świetując pierwszego Maja.

 Niech w dniu pierwszego Maja proletarjat polski przez solidarne świętowanie zada wobec świata całego i historji klam kontrewolucyinym okrzykom.

Do dzieła, Towarzysze! 1 Maja muszą stanąć wszystkie fabryki, warsztaty,

muszą zostać zamknięte sklepy, musi ustać ruch w miastach, musi spocząć praca w polach.

W imie rewolucji:

Niech żyje 1 Maj.

Komitet Warszawski Socjaldemokracji Królestwa Polskiego i Litwy