Stalin – Orędzie do narodu, 9 maja 1945 roku.

Towarzysze! Rodacy i rodaczki!

Nastąpił wielki dzień zwycięstwa nad Niemcami. Faszystowskie Niemcy, rzucone na kolana przez Armię Czerwoną i wojska naszych sojuszników, uznały się za pokonane i ogłosiły bezwarunkową kapitulację.

7 maja w mieście Reims podpisany został wstępny protokół kapitulacji. 8 maja przedstawiciele niemieckiego dowództwa naczelnego w obecności przedstawicieli Naczelnego Dowództwa wojsk sojuszniczych oraz Naczelnego Dowództwa wojsk radzieckich podpisali w Berlinie ostateczny akt kapitulacji, którego wykonanie rozpoczęło się 8 maja o godzinie 24.

Znając wilcze narowy wodzirejów niemieckich, uważających umowy i układy za świstki papieru, nie mamy podstawy wierzyć im na słowo. Jednakże dzisiaj od rana wojska niemieckie wykonując akt kapitulacji zaczęły masowo składać broń i poddawać się naszym wojskom. To już nie świstek papieru. To rzeczywista kapitulacja sił zbrojnych Niemiec. Co prawda, jedno zgrupowanie wojsk niemieckich na terytorium Czechosłowacji wciąż jeszcze uchyla się od kapitulacji. Mam jednak nadzieję, że Armia Czerwona potrafi doprowadzić je do przytomności.

Teraz możemy z całkowitym uzasadnieniem oświadczyć, że nastąpił historyczny dzień ostatecznego rozgromienia Niemiec, dzień wielkiego zwycięstwa naszego narodu nad niemieckim imperializmem.

Wielkie ofiary poniesione przez nas w imię wolności i niepodległości naszej ojczyzny, niezliczone wyrzeczenia się i cierpienia przeżyte przez naród nasz w toku wojny, wytężona praca w zapleczu i na froncie, złożona na ołtarzu Ojczyzny — nie były daremne i uwieńczone zostały całkowitym zwycięstwem nad wrogiem. Wielowiekowa walka narodów słowiańskich o swe istnienie i o swoją niepodległość zakończyła się zwycięstwem nad niemieckimi najeźdźcami i niemiecką tyranią.

Odtąd nad Europą powiewać będzie wielki sztandar wolności narodów i pokoju między narodami.

Przed trzema laty Hitler publicznie oświadczył, że do jego zadań należy rozbiór Związku Radzieckiego i oderwanie od niego Kaukazu, Ukrainy, Białorusi, krajów nadbałtyckich i innych obwodów. Oświadczył on otwarcie: „Unicestwimy Rosję, by nigdy więcej nie zdołała się podźwignąć”. Było to przed trzema laty. Lecz nie sądzone było ziścić się szaleńczym planom Hitlera — przebieg wojny rozwiał je w pył. W rzeczy samej doszło do czegoś wręcz przeciwnego temu, o czym majaczyli hitlerowcy. Niemcy zostały pobite na głowę. Wojska niemieckie kapitulują. Związek Radziecki święci zwycięstwo, chociaż nie zamierza ani dokonać rozbioru Niemiec, ani ich unicestwiać.

Towarzysze! Wielka Wojna Narodowa zakończyła się naszym całkowitym zwycięstwem. Okres wojny w Europie skończył się. Rozpoczął się okres pokojowego rozwoju.

Gratuluję wam zwycięstwa, moi drodzy rodacy i rodaczki!

Chwała naszej bohaterskiej Armii Czerwonej, która obroniła niepodległość naszej Ojczyzny i wywalczyła zwycięstwo nad wrogiem!

Chwała naszemu wielkiemu narodowi, narodowi-zwycięzcy!

Wieczna chwała bohaterom, którzy polegli w walce z wrogiem i oddali życie za wolność i szczęście naszego narodu!