Bierut – ODZNACZENIA WOJSKOWE DLA DĄBROWSZCZAKÓW

Dnia 5. XI. 1945 roku w Belwederze w Sali Pompejańskiej odbyła się uroczystość dekorowania odznaczeniami wojskowymi zasłużonych w walkach o wolność Hiszpanii Dąbrowszczaków. 

Obywatele! W imieniu Prezydium Krajowej Rady Narodowej z głeboką dumą mam zaszczyt powitać was, pierwszych pionierów walki o demokracje.

W 1936 roku rozpoczęła się na polach Hispanii walka z faszyzmem międzynarodowym, walka demokracji z reakcją faszystowsko-hitlerowską. Z dumą możemy stwierdzić dzisiaj, że na polach tej walki nie zabrakło oręża polskiego. Wyście obywatele byli tymi, którzy niezawodnym instynktem demokratów zrozumieli, że tam na polach Hiszpanii toczy się walka o wolność wszystkich narodów i o wolność Polski. Wyście instynktem demokratów i patriotów zrozumieli, że w tej walce nie może zabraknąć Polaków i nie zabrakło ich. Wyście ponieśli ofiarnie swoje życie i swoją krew tam, gdzie właśnie walka ta się toczyła. Za to w imieniu całego narodu polskiego składam wam gorące, serdeczne podziękowanie.

W imieniu całego narodu polskiego składam wam głęboką cześć, żeście nie zawiedli oręża polskiego, żeście znaleźli się tam, gdzie nie mogło zabraknąć polskich demokratów.

Niech żyje pierwszy hufiec obrońców demokracji — Brygada imienia Jarosława Dąbrowskiego!

Niech żyje demokracja polska! (okrzyki).

5.XI.1945