Dzierżyński – W SPRAWIE WYSŁANIA DELEGATÓW SDKPiL NA MIĘDZYNARODOWY KONGRES SOCJALISTYCZNY W AMSTERDAMIE 

W SPRAWIE WYSŁANIA DELEGATÓW SDKPiL NA MIĘDZYNARODOWY KONGRES SOCJALISTYCZNY W AMSTERDAMIE 

3 lipca 1904r.[1]

Szanowny Towarzyszu! Zwracam się do Was w sprawie następującej w imieniu naszego Komitetu Zagranicznego. Jak wiecie, Kongres już się zbliża i odbędzie się w Amsterdamie, który jest stosunkowo blisko od Londynu. Otóż, czy nie moglibyście na własny koszt pojechać na Kongres jako jeden z naszych delegatów? Wręczylibyśmy Wam wówczas jeden z mandatów organizacji krajowej, które nam nadesłano z kraju do rozporządzenia. Przy tej sposobności zetknęlibyśmy się z sobą, co bezwarunkowo dla sprawy byłoby bardzo pożyteczne. Partia nasza, jak wiecie, tak jest niezamożna, że będzie mogła na własny koszt najwyżej 1—2 delegatów. Odpiszcie mi w tej sprawie jak najprędzej, bo czas nagli. Adres mój : Kraków ul. Szlak 47,II p. W. Monikowski, dla Józefa. List ten wysyłam przez Zurych, bo dotychczas z sobą nie korespondowaliśmy i nie znacie mię bezpośrednio. Napiszcie też przy okazji, jeżeli czas Wam pozwoli, co w ogóle słychać ze sprawą naszą w Londynie. Sądząc z rachunków za literaturę — Londyn bodaj że najlepiej przyczynia się do poparcia Partii. Zasyłam Wam socjalistyczne pozdrowienia. 

Wasz Józef 

,, Z Pola Walki ” nr3, Moskwa 1927.

[1] adresata listu nie udało się ustalić. Red.