Stalin – Do członków Prezydium Zjazdu Związku Patriotów Polskich w ZSRR

PRZEWODNICZĄCY RADY KOMISARZY LUDOWYCH ZSRR J. STALIN DO PREZYDIUM ZJAZDU PATRIOTÓW POLSKICH 

Do członków Prezydium Zjazdu Związku Patriotów Polskich w ZSRR

Dziękuję Wam za to, żeście tak ciepło przyjaźnie zwrócili się do rządu radzieckiego. 

Gorąco pozdrawiam Was i Związek Patriotów Polskich w ZSRR, który rozpoczął skuteczną pracę nad zespoleniem swoich sił i umocnieniem przyjaźni między narodem polskim a narodami Związku Radzieckiego. 

Możecie być pewni, że Związek Radziecki uczyni wszystko, co jest w jego mocy, aby przyśpieszyć klęskę naszego wspólnego wroga — hitlerowskich Niemiec, umocnić przyjaźń polsko-radziecką i wszelkimi środkami przyczynić się do odbudowania silnej i niepodległej Polski. 

Życzę Wam powodzenia w Waszych poczynaniach. 

J Stalin 

17 czerwca 1943r.