Komunistyczna Partia Peru – Wieczna chwała prezydentowi Mao Tsetungowi!

W ciągu tysięcy lat nieustannej walki o przejście od sfery konieczności do wolności, ludzkość zrodziła klasę robotniczą, a wraz z jej niewyczerpaną i rosnącą siłą zrodził się marksizm-leninizm zsyntetyzowany w Marksie i Engels w Leninie i Stalinie.

 Tak więc, odkąd marksizm powstał z klasy robotniczej, uciskane narody i cała ludzkość mają cel i nadzieję: zbudować nowe społeczeństwo, społeczeństwo komunistyczne, do którego idą „z gwałtowną i aktywną wiarą. “

W epoce imperializmu lub monopolistycznego, pasożytniczego i umierającego kapitalizmu, czas, w którym klasa robotnicza siłą swych uzbrojonych rąk zdobywa władzę i rosnące i wściekłe fale narodowego wyzwolenia zmiatają imperialistyczny ucisk, rozwija rewolucję chińską pełną nauczania i zdziwienia dla świata.

W tym historycznym tyglu międzynarodowa klasa robotnicza urzeczywistniła się w prezydencie Mao Tsetungowi, który w 1921 r. założył Komunistyczną Partię Chin, zorganizowaną awangardę, która przewodziła triumfalnej rewolucji nowej demokracji wraz z założeniem Chińskiej Republiki Ludowej, partia, która dzisiaj przez Wielką Proletariacką Rewolucję Kulturalną rozwija rewolucję socjalistyczną i umacnia dyktaturę proletariatu.

W ten sposób wyłoniła się Myśl Mao Tse Tung.


W ten sposób marksizm-leninizm znalazł sposób, aby poprowadzić i wcielić uciskane narody w niepohamowany potok światowej rewolucji.

W ten sposób marksizm-leninizm znalazł sposób, aby stale rozwijać rewolucję socjalistyczną i nieubłaganie iść w kierunku jej przyszłego celu, społeczeństwa komunistycznego.


W tych wspaniałych ramach walki klasowej, w swoim wielkim kraju i na świecie, prezydent Mao Tsetung odziedziczył marksizm-leninizm, bronił go i rozwijał.

Bronił go przed rewizjonizmem, który dziś jest zdemaskowany przez radziecki socjal-imperializm i jest obecnie głównym źródłem wojny.

I rozwinął ją w każdej dziedzinie, podnosząc ją do obecnej sytuacji marksizmu-leninizmu-myśl Mao Tsetung.


Tak więc marksizm, w płomieniach walki klasowej i działania wielkich wychowawców proletariatu, staje się marksizmem-leninizmem-myśl Mao Tsetung.

W związku z tym, dzisiaj być marksistą jest trzymać się marksizmu-leninizmu – myśli Mao Tsetung.

Prezydent Mao Tsetung nie żyje!

Jego wielkie serce przestało bić, jego puls zatrzymał się, a jego życie zgasło.

Głęboki, ciężki ból spada na klasę robotniczą i uciskane ludy Ziemi, a czerwone flagi na pół-maszcie niosą powszechną żałobę.


Wielki wychowawca międzynarodowego proletariatu przestał istnieć, a jego niezgłębiona nieobecność odczuwana jest na całym świecie: to wielka nieobecność, która zostawiła nam Marksa, to wielka nieobecność, która pozostawiła nam Lenina, dziś że wczoraj klasa robotnicza i ludowe, zamieniając swój ból w siłę, poprzez zamieszanie, będą kontynuować świetlisty cel, wciąż niosący niepokonane flagi Marksa, Lenina i Mao Tsetunga.

Organizacje, które przyłączają się do Mariátegui w momencie smutku, wyrażają się do Chińskiego ludu, chińskiej klasy robotniczej i wielkiej, chwalebnej i poprawnej Komunistycznej Partii Chin, ich najgłębszego smutku z powodu śmierci prezydenta Mao Tsetunga, wielkiego pedagoga klasy robotniczej międzynarodowej, uciskanych narodów świata i światowej rewolucji, której myśl oświetla świat i zawsze będzie go oświetla.


WIECZNA CHWAŁA PREZYDENTOWI MAO TSETUNG


Komitet Koordynacyjny Organizacji Członkowskich Mariátegui 
V. P. Nr 6, dec.76 Lima
18 września 1976 r