Lenin – DO OBYWATELI ROSJI!

DO OBYWATELI ROSJI!

Rząd Tymczasowy został obalony. Władza państwowa przeszła w ręce organu Piotrogrodzkiej Rady Delegatów Robotniczych i Żołnierskich – Komitetu Wojskowo-Rewolucyjnego, który stoi na czele piotrogrodzkiego proletariatu i garnizonu.

Sprawa, o którą walczył lud: niezwłoczne zaproponowanie demokratycznego pokoju, zniesienie obszarniczej własności ziemi, kontrolą robotnicza nad produkcją, utworzenie Rządu Radzieckiego – ta sprawa jest zapewniona.

Niech żyje rewolucja robotników, żołnierzy i chłopów!

Komitet Wojskowo-Rewolucyjny przy Piotrogrodzkiej Radzie Delegatów Robotniczych i Żołnierskich

25 października 1917 r. godz. 10 rano.

Powyższa ulotka, napisana przez Włodzimierza Iljicza Lenina, została natychmiast rozklejona na murach Piotrogrodu. Po południu 25 października (7 listopada) 1917 r. ukazała się też w gazecie “Raboczij i Sołdat” ("Robotnik i Żołnierz") nr 8.