Niech żyje 1 maja 2023 r., niech żyje światowa rewolucja przeciwko imperialistycznej wojnie o podział świata!

Globalne ocieplenie, pandemia, wojna na Ukrainie z konfrontacją chińsko-amerykańską w tle, inflacja i relatywny spadek poziomu życia, spadek poziomu kultury i edukacji… Okres historyczny, w którym żyjemy, jest szczególnie niepokojący i budzi lęk na całym świecie na skalę wszystkich zachodnich społeczeństw.

Wszyscy czują, że świat się zmienia, ale nikt obiektywnie nie pojmuje skali katastrofy. Subiektywnie reakcje polegają więc na zaprzeczeniu, rzuceniu się na oślep w konsumpcję, wycofaniu się w tożsamość i wspólnotę, poparciu militarnych manewrów NATO, powrocie złudzeń socjalreformistycznych. Pozostaje więc tylko mieć nadzieję, że wszystko pozostanie tak, jak jest, tak długo, jak to możliwe.

Wzywamy do spojrzenia na sprawy z powagą i naukową postawą, którą pozwala zastosowanie materializmu dialektycznego do Historii. Ponieważ obecny okres historyczny jest pełen znaczeń.

W istocie to hegemonia zachodnich krajów kapitalistycznych, na czele z amerykańskim supermocarstwem imperialistycznym, która jest kwestionowana. Imperialistyczne supermocarstwo Chińskie dąży do zdobycia przewagi. Stara się przyciągnąć do siebie wiele krajów, które rozwinęły się w cieniu krajów zachodnich: Rosję, Turcję, Brazylię, Indie, Republikę Południowej Afryki, Meksyk, Arabię Saudyjską…

Niektórzy w Europie, zwłaszcza w Belgii i Francji, wyobrażają sobie, że takie zjawisko, gdyby się powiodło, umożliwiłoby złagodzenie kapitalizmu, zmianę w pozytywnym kierunku stosunków między krajami w sprawach gospodarczych i politycznych. To nieprawda: w rzeczywistości idziemy do konfrontacji między blokami. To jest bitwa o podział świata!

Aby przezwyciężyć potworny kryzys, który pojawił się wraz z pandemią, kapitaliści idą na wojnę. Właśnie dlatego, że to zrozumieliśmy, ogłosiliśmy konfrontację zbrojną między Rosją a Ukrainą na ponad sześć miesięcy przed jej wybuchem. A takich konfliktów będzie coraz więcej, aż do otwartego ujawnienia otwartej walki o hegemonię między mocarstwami amerykańskimi i chińskimi.

Historia świata to obecnie chińsko-amerykański wyścig wojenny o światową hegemonię. I nie istnieje jeszcze to, co stanowi dialektycznie jego przeciwieństwo: ruch światowych mas na rzecz ich wyzwolenia, czyli światowa rewolucja.

Gdyż, w rzeczy samej, masy światowe są wzburzone, a hegemonia zachodnich krajów imperialistycznych jest nie do zniesienia i tylko światowa rewolucja – nie imperialistyczne supermocarstwo Chińskie – reprezentuje ich interesy. Stąd potrzeba w każdym kraju marksistowsko-leninowsko-maoistycznej afirmacji komunistycznej w postaci partii jako politycznej frakcji międzynarodowego proletariatu.

Teraźniejszość należy do szaleńczego wyścigu o wojnę imperialistyczną, ale przyszłość należy do światowej rewolucji!

Wojna Ludowa o komunizm!

Centrum marksistowsko-leninowskie-maoistowskie [Belgii]

Komunistyczna Partia Francji (Markistowsko-Leninowskie-Maoistowskie)