ODEZWA KOMITETU ROBOTNICZEGO SOC.-REW. PARTII “PROLETARIAT” *

Ulotka, wydana w kilku tysiącach egzemplarzy, rozlepiona była w całym mieście. Robotnicy znajdowali ją w warsztacie, w kieszeni palta, na parkanie. 
Wszyscy członkowie partii byli zmobilizowani, chodzili pod fabryki, do piwiarń, wszędzie gdzie spotkać można było robotników. Niezwykłą energię ujawnił wtedy
Dulęba – prawa ręka Waryńskiego. Wciskał się do fabryk i w tłumie robotnic rozdawał odezwy, agitował, wzywał do oporu.
Rząd musiał wycofać swoje haniebne rozporządzenie pod naciskiem rosnącego wrzenia wśród robotników. Był to wielki triumf młodej partii „Proletariat", a zarazem lekcja poglądowa dla ogólu robotników, dowodząca, że tylko walka prowadzi do zwycięstwa.
W następnej zaraz odezwie Komitet Robotniczy wykorzystując to swoje pierwsze walne zwycięstwo wzywa robotnice do kontynuowania walki z wyzyskiwaczami, do tworzenia kół partyjnych w każdej fabryce, w każdym warsztacie, w każdym magazynie.

ODEZWA KOMITETU ROBOTNICZEGO SOC.-REW. PARTII “PROLETARIAT” *

ROBOTNICE !

Nie przeszła bez skutku ostatnia odezwa nasza, wzywająca wszystkich robotników do oporu przeciwko rozporządzeniu policji grożącemu waszej czci i losowi. Rząd cofnął się przed groźną postawą oburzonych i gotowych bronić Was robotników, rozporządzenia swego nie wykonywa i nie wykona.

Wygrałyście zatem pierwszą sprawę, w której was poparł ogół robotników! …

Nikt prócz nas w sprawie tej za wami nie przemówił, nikt w waszej nie stanął obronie. Odezwali się ci tylko, co jak wy pracują, co jak wy są wyzyskiwani i ciemieżeni. Pamiętne rozporządzenie policji jest tylko jedną z wielu krzywd, jakię się wam dzięją, jakich jest ofiarą cała nasza klasa. Naszą pracą świat stoi, my zaś praw żadnych nie mamy, a w zapłacie odbieramy nędzę i ucisk.

Prowadźcie więc dalej rozpoczętą już walkę, prowadźcie ją stale ze wszystkimi, co was gniotą i wyzyskują. Walczcie wraz z nami, z ogółem robotników, dopóki usunięte nie będą wszystkie krzywdy, nie wywalczone wszystkie prawa.

Gromadźcie wasze siły do tej walki; łaczcie się pomiędzy sobą; tłumaczcie wszystkim towarzyszkom waszym, że tylko wspólnymi siłami los ich polepszony być może, że tylko wytrwała i zacięta walka z wyzyskiwaczami i broniącym ich rządem da im całkowite wyzwolenie!

Niech każda fabryka, każdy warsztat, każdy magazyn w jedno połączy sie koło. Utwórzcie kasy, by pomagać prześladowanym za opór towarzyszkom, by w przyszłości móc gromadnie rzucać warsztaty i zmuszać do ustępstw waszych “panów”. Naszego współczucia i pomocy pewne być możecie.

Do naszych więc wstępujcie szeregów, za naszą, za robotniczą walczcie sprawę !

Komitet Robotniczy

Warszawa, 9 marca 1883 r.

* “Przedświt”, nr 15, Genewa, kwiecień 1883