Siraj Sikder – KOMUNIKAT KONDOLENCYJNY TOWARZYSZA SIRAJ SIKDER O HEROICZNEJ OFIARZE TOWARZYSZU RAFIQ

KOMUNIKAT KONDOLENCYJNY TOWARZYSZA SIRAJ SIKDER O HEROICZNEJ OFIARZE TOWARZYSZU RAFIQ

(WRZESIEŃ 1974 r)

[PUBLIKOWANE W SPHULINGI (ISKRA) NR. 1]

Towarzysz Rafiq był bohaterskim bojownikiem Proletariackiej Partii Bengalu Wschodniego. Pokazał heroicznego ducha w Deszczowej sezonowej ofensywie strategicznej ostatniego i obecnego roku. Bez wahania poniósł odpowiedzialność, którą dała mu partia. 

Będąc nieustraszonym w ofierze dla emancypacji kraju, narodu, ludu i proletariatu, nigdy nie wahał się walczyć z wrogiem.

Jesteśmy głęboko zszokowani przedwczesną śmiercią obiecującego dowódcy partyzanckiego, takiego jak on.
Towarzysz Rafiq przyjął heroiczną śmierć, służąc ludowi. Więc jego śmierć jest cięższa niż Himalaje.
Podążając za doskonałym przykładem towarzysza Rafika i innych męczenników, musimy zdecydowanie walczyć z wrogiem, pokonać go i zniszczyć oraz przynieść emancypację dla kraju, narodu, ludu i proletariatu.
Dlatego musimy zrealizować marzenie towarzysza Rafika i innych męczenników i sprawić, by ich poświęcenie zakończyło się sukcesem.