Stalin – o towarzyszu kotowskim 

o towarzyszu kotowskim 

Znałem tow. Kotowskiego jako wzorowego członka partii, doświadczonego organizatora wojskowego i uzdolnionego dowódcę.

Szczególnie dobrze pamiętam go na polskim froncie w roku 1920, gdy tow. Budionny przebijał się na tyłach armii polskiej do Żytomierza, zaś Kotowski prowadził swą kawaleryjską brygadę do szaleńczo śmiałych nalotów na kijowską armię Polaków. Był on postrachem białych Polaków, gdyż jak powiadali wówczas czerwonoarmiści, jak nikt inny umiał ich ” siec ”. 

Najmężniejszy wśród naszych skromnych dowódców, najskromniejszy wśród mężnych – takim pamiętam towarzysza Kotowskiego. 

 Wieczysta mu pamięć i chwała! 

J Stalin 

,, kommunist ” (Charków) 

Nr 43(1828),23 luty 1926r