KPP – PRZECIWKO ZAGRABIANIU MASOM LUDOWYM RESZTEK PRAW WYBORCZYCH 

PRZECIWKO ZAGRABIANIU MASOM LUDOWYM RESZTEK PRAW WYBORCZYCH 

Oświadczenie Komunistycznej Frakcji Poselskiej w dniu uchwalenia ordynacji wyborczej 

Uniemożliwiono nam wypowiedzienie się w całej rozciągłości w sprawie ordynacji wyborczej do Sejmu i senatu. Będziemy głosowali przeciwko ustawie wyborczej, która grabi masom ludu pracującego resztki praw politycznych. 

Na tę ordynację wyborczą, jak i na wszystkie zamachy na prawa i byt robotników, chłopów, pracującej inteligencji oraz narodów uciskanych i podbitych, masy pracujące odpowiedzą wam walką w jednolitym, antyfaszystowskim froncie ludowym, odpowiedzą wam strajkami politycznymi i walkami chłopskimi. 

Przyjdzie dzień, kiedy rozerwane zostaną wszystkie te okowy, w które zakuwaliście i zakuwacie masy pracujące. 

Na gruzach waszej władzy faszystowskiej powstanie rząd robotniczo-chłopski, który da ludowi wolność, ziemię i pracę, który zbuduje socjalizm. 

8 lipca 1935r 

KPP