TKP/ML o teorii „Trzech światów”

[Publikujemy ten dokument oryginalnie publikowany na francuskiej stronie “Les Materialistes” tłumaczony po raz pierwszy po polsku ]

W Turcji TKP/ML myślał, że jeśli teoria „trzech światów” została wysunięta przez Deng Xiaopinga, nie ma innej interpretacji Mao Zedonga: może być tylko jedno odrzucenie. Takie jest stanowisko TKP/ML, z fragmentem dokumentu opublikowanego 9 września 1979 r. Z okazji trzeciej rocznicy śmierci Mao Tsetunga. 

„Obecnie ataki na Mao Tsetunga są wyzwalane nie tylko przez klasy rządzące. Na poziomie międzynarodowym debata nad tym, czy Mao Tsetung był prawdziwym komunistą, została umieszczona w porządku obrad. 

Zostało to zainicjowane przez APP (Albańską Partie Pracy), która przewodziła narodowej i demokratycznej rewolucji w Albanii, kierowała albańskim proletariatem w budowie socjalizmu, a obok KPCh (Komunistycznej Partii Chin) walczyła z nowoczesnym rewizjonizmem Chruszczowskim i którą nadal uważamy za marksistowsko-leninowską [partie]. 

APP nieodpowiedzialnie ogłosił walkę z Mao Tsetungiem i KPCh pod jego kierownictwem, uważając go za anty-marksistycznego-leninistycznego i kontrrewolucyjnego. Twierdził, że Mao Tsetung jest odpowiedzialny za kontrrewolucyjną teorię „trzech światów” i że zdradziecka klika Teng-Hua realizuje linię Mao Tsetunga. 

Ten poważny błąd APP ucieszył oportunistów i rewizjonistów wszystkich kolorów na całym świecie i stał się dla nich źródłem siły do ​​sabotowania rewolucji prowadzonych przez proletariat. ”