Zhou Enlai – O Wielkiej Proletariackiej Rewolucji Kulturalnej

Przemówienie Towarzysza Zhou Enlai na masowym spotkaniu w Pekinie 18 sierpnia 1966

Towarzysze, Studenci.

Jak się wszyscy czujecie?
Witam was i kieruje do was proletariackie rewolucyjne pozdrowienia!

Ciepło witamy naszych rewolucyjnych studentów, nauczycieli, pracowników administracji i robotników, przybyłych z różnych części narodu! Przebyliście długą podróż i wykonaliście ciężką pracę!

Komitet Centralny naszej Partii niedawno odbył swoje Jedenaste Plenum.  Ta sesja była kierowana przez samego Przewodniczącego Mao. Spotkanie to miało wielkie znaczenie historyczne. Jego sukces jest nowym zwycięstwem myśli Mao Tse-Tunga.  W ciągu ostatnich paru dni cały Pekin wypełnił się radością, zupełnie jak pozostałe miasta i wiejskie obszary. Przy akompaniamencie gongów i bębnów, ludzie w każdym zakątku kraju wysyłają pozdrowienia, urządzają spotkania i przyjmują zobowiązania. Setki milionów ludzi zostało wciągniętych do potężnego prądu Wielkiej Proletariackiej Rewolucji Kulturalnej. Dzisiaj z naszym przywódcą, Przewodniczącym Mao także urządzamy masowe spotkanie tutaj, na placu Tien An Men by uczcić nowy przypływ Wielkiej Proletariackiej Rewolucji Kulturalnej!

16-punktowa decyzja [dotycząca Wielkiej Proletariackiej Rewolucji Kulturalnej] przyjęta przez tą sesją została sformułowana dzięki wskazówkom samego Przewodniczącego Mao i jest programem Wielkiej Proletariackiej Rewolucji Kulturalnej. Wszyscy rewolucyjni towarzysze powinni sumiennie studiować ją, zapoznać się z nią i zastosować ją  w praktyce. Jest to broń, którą walczymy w Wielkiej Proletariackiej Rewolucji Kulturalnej i jest to nasz kompas, wskazujący drogę do działania. Musimy przygotować i dobrze zastosować ten wielki program w praktyce.

Przewodniczący Mao nauczył nas, że musimy polegać na własnych siłach, by przeprowadzić rewolucją. Wykształcimy się, wyzwolimy się i podniesiemy się, by przeprowadzić rewolucję. Wszyscy rewolucjoniści powinni służyć ludowi z całego serca i być sługami ludu. Powinni być uczniami mas zanim staną się ich nauczycielami. Powinni wystrzegać się mocno monopolizowaniu działań, które powinny być wykonane przez masy, wystrzegać się własnej transformacji w wielkich i potężnych biurokratów, wystrzegać się stania ponad masami i ślepemu wydawaniu rozkazów. Wy, studenci stolicy, jesteście gospodarzami. Powinniście dobrze przyjąć gości, wzmocnić przyjaźń proletariacką, entuzjastycznie pomagać im rozwiązywać trudności i gdy pojawią sie pytania, udzielić na nie odpowiedzi.

Głównym zadaniem rewolucyjnych nauczycieli i studentów zarówno w Pekinie, jak i w innych częściach kraju est wprowadzić Wielką Proletariacką Rewolucję Kulturalną we własnych szkołach, dobrze spełnić swoją pracę, najpierw w walce [sprzeciwiając się i niszcząc osoby będące u władzy, które krocza drogą kapitalistyczną] po drugie w krytyce i odrzuceniu [reakcyjnych burżuazyjnych naukowców i ideologii burżuazyjnej i innych wyzyskujących klas] a po trzecie w przekształceniu [edukacji, literatury, sztuki i wszystkich innych części nadbudowy nieodpowiadającej socjalistycznej bazie ekonomicznej]. Jest to zarówno wspaniałe jak i żmudne zadanie. Musicie odważyć się i uwierzyć w siebie by je dokładnie wykonać!

Podczas Wielkiej Proletariackiej Rewolucji Kulturalnej musimy wykorzenić burżuazyjną ideologię i przyjąć z otwartymi ramionami ideologię proletariacką, to znaczy, żywo wprowadzić i ustanowić kompletne panowanie myśli Mao Tse-Tunga. Los statku na morzu zależy od człowieka u steru, a naszym wielkim sternikiem jest Przewodniczący Mao. Musimy odpowiedzieć na wezwanie Towarzysza Lin Biao do rozwinięcia i powiększenia ruchu masowego kreatywnego studiowania i wcielania w życie myśli Przewodniczącego Mao wewnątrz Partii, armii i kraju.

Musimy podnieść w górę wielki czerwony sztandar myśli Mao Tse-Tunga, przeprowadzić do końca Wielką Proletariacką Rewolucję Kulturalną, przekuć socjalistyczne Chiny w potężne państwo proletariackie i wypełnić wielką historyczną misję powierzoną nam przez lud chiński i wszystkie rewolucyjne narody świata!

Niech żyje Wielka Proletariacka Rewolucja Kulturalna!
Niech żyje dyktatura proletariatu!
Niech żyje Komunistyczna Partia Chin!
Niech żyje niezwyciężona myśl Mao Tse-Tunga!
Niech żyje nasz wielki lider Przewodniczący Mao, i jeszcze długo, długo, długo nam przewodzi!