Stalin

[1918] Nie zapominajcie o Wschodzie!

[1920] O sytuacji na froncie polskim

[1921] ZAGAJENIE NARADY KOMUNISTÓW LUDÓW TIURKSKICH RFSRR

[1922] POZDROWIENIE DLA PIOTROGRODU RADZIE DELEGATÓW

[1924] O DYSKUSJI

[1924] ZAPIS W KSIĘDZE HONOROWEJ ZAKŁADÓW „DYNAMO”

[1924] DO PIERWSZEJ ARMII KONNEJ

[1924] DO PISMA „KRESTJANSKAJA GAZETA”

[1925] O POLITYCZNYCH ZADANIACH UNIWERSYTETU NARODÓW WSCHODU

[1926] O CHŁOPSTWIE JAKO SOJUSZNIKU KLASY ROBOTNICZEJ

[1926] Na międzynarodowy komunistyczny dzień kobiet 

[1926] F Dzierzyński 

[1926] O towarzyszu kotowskim 

[1927] PARTIA A OPOZYCJA

[1927] OBLICZE POLITYCZNE OPOZYCJI ROSYJSKIEJ

[1927] Międzynarodowy charakter Rewolucji Październikowej

[1928] Na dziesiątą rocznicę pierwszego zjazdu robotnic i chłopek

[1928] Do leninowskiego komsomołu

[1928] O programie Kominternu

[1928] Przeciwko wulgaryzacji hasła samokrytyki

[1929] Do Komsomołu Ukrainy w dniu jego dziesięciolecia

[1931] O Antysemityzmie

[1931] Do Elektrozawoda

[1931] Pozdrowienia dla pracowników Azniefti i Grozniefti

[1931] Magnitogorsk. Magnitostroj

[1932] Odpowiedź na list przedstawiciela agencji telegraficznej “Associated Press” p. Richardsona

[1933] Do pisma “Rabotnica”

[1935] Przemówienie na Pierwszej Wszechzwiązkowej Naradzie Stachanowców

[1941] Kobiety radzieckie podczas wojny przeciwko okupancji hitlerowskiej

[1943] Do członków Prezydium Zjazdu Związku Patriotów Polskich w ZSRR

[1945] Orędzie do narodu, 9 maja 1945 roku.

[1949] Telegram do marszałka Czoibałsana

[1949] Telegram do Kim Ir Sena

[1952] Depesza do towarzysza Bolesława Bieruta

[1952] Depesza do Mao Tse-Tunga